Admiterea la doctorat la SNSPA

Şcoala doctorală din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) acoperă o sferă largă a știinţelor socio-politice, cu deschideri aplicative spre cunoașterea și guvernarea societăţii. SNSPA organizează studii universitare de doctorat în următoarele domenii: științe politice (începând din anul 2000), științe administrative (începând din anul 2001), sociologie (începând din anul 2008) și științele ale comunicării (începând din anul 2008).

Teme semnificative de cercetare doctorală: studiul guvernării, buna administrare, drepturile omului în administrația publică, evaluarea instituțională, teoriile politice, politicile publice, politicile de gen, sociologia politică, antropologia post-socialismului, euroscepticismul, identitatea europeană, sfera publică europeană, politica de comunicare a Uniunii Europene, relațiile internaționale, studiile de securitate, etica politică, politicile de educație.

Particularitățile programului doctoral din SNSPA derivă în primul rând din expertiza coordonatorilor, cadre didactice implicate, care au, pe lângă competenţe academice de excepţie, și experienţă personală în construcţia instituţională, guvernare și consiliere administrativă și/sau politică, din derularea programelor de cercetare şi din valorile la care aderă comunitatea universitară.

Şcoala Doctorală SNSPA organizează sesiunea de admitere la studii universitare de doctorat în luna septembrie 2018.

Calendarul admiterii
Înscrieri: 7-18 septembrie 2018
Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: 19-24 septembrie 2018
Afișare rezultate: 25-26 septembrie 2018
Înmatriculare: 27-28 septembrie 2018

Înscrierea candidaților la concursul de admitere la doctorat se face la Biroul Doctorate (Sediul SNSPA, Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, etajul 8), în zilele lucrătoare, conform orarului:

Luni-Joi: 10:00 – 16:00
Vineri: 10:00-14:00
Perioada de înscriere se încheie pe 18 septembrie 2018, la ora 14:00.

Condiţiile de admitere
Selecţia studenților doctoranzi se realizează prin concurs.

Concursul se desfăşoară în două etape: verificarea dosarelor candidaţilor şi interviu.

Verificarea dosarelor candidaţilor are ca rezultat stabilirea eligibilităţii acestora pentru susținerea concursului. Lipsa oricărui document obligatoriu menţionat în Regulamentul privind organizarea concursului de admitere la doctorat în SNSPA duce la declararea dosarului ca fiind neeligibil.

Selecţia candidaţilor se va realiza pe fiecare domeniu/subdomeniu doctoral din cadrul SNSPA: ştiinţe politice, ştiinţe administrative, relaţii internaţionale, ştiinţe ale comunicării, sociologie.

Tema propusă în proiectul individual de cercetare doctorală trebuie să se încadreze – ca o condiţie de eligibilitate – într-unul dintre domeniile de cercetare doctorală din SNSPA. Domeniile programului doctoral sunt propuse de profesorii coordonatori de doctorat din cadrul SNSPA, avizate de directorul Școlii Doctorale și aprobate de Senatul SNSPA.

Temele prioritare, aici.

Actele de înscriere, aici.

Numărul de locuri, aici.

Detalii despre admitere pe doctorat.snspa.ro sau pe admitere.snspa.ro.

Comments are closed.
Platformă dedicată cercetătorilor
Facebook Pagelike Widget
Urmărește-ne pe Twitter