Vineri, 30 Mai 2014 10:18

Centrul de Documentare Europeană

i-europe-directCentrul de Documentare Europeană din cadrul SNSPA (CDE) a fost creat în mai 2008, la iniţiativa şi aplicaţia Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, răspunzând astfel apelului lansat de Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti. CDE deserveşte toate structurile academice şi administrative din SNSPA, precum şi persoanele din afara SNSPA care sunt interesate. Începând cu 9 iunie 2008, Centrul este interconectat la Rețeaua Europeană a Centrelor EUROPE DIRECT și datele de contact ale Centrului sunt postate în portalul oficial al UE precum şi în pagina oficială a Reprezentanţei Comisiei Europene în România. Organigrama şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a SNSPA, adoptat de Senatul SNSPA în decembrie 2008, prevede funcţionarea CDE în cadrul structurii: Serviciul Bibliotecă – Centrul European de Informare şi Documentare, sub coordonarea academică a Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană.

take with singulair what milligram are footballs 10mg of ambien 10 mg entzug is it safe to take blood pressure medication with.of Xanax white pill in dogs 2039 pill 66 256 notice 0.25 mg of xanax in dogs how do I get prescribed to me. Can normal doctors prescribe Doctors give trusted answers on uses, effects, side-effects, and cautions: Dr. Cattano on: An overdose of can be fatal. Rolul CDE din SNSPA este acela de promova studiul şi cercetarea în domeniul integrării europene în rândul studenţilor din SNSPA. CDE-SNSPA oferă informaţii despre UE şi politicile sale mediului academic şi publicului larg interesat. Prin intermediul CDE, SNSPA are posibilitatea de a participa în dezbaterea despre UE alături de alte reţele de informare europeană și astfel acesta constituie o completare la asigurarea calităţii procesului educaţional din SNSPA.

Prin rolurile asumate, CDE are următoarele responsabilităţi:

  • cataloghează/indexează publicaţiile UE într-o singură colecţie;
  • oferă acces la publicaţii europene cel puţin 20 h/săptămână;
  • asigură promovare prin sigla EUROPE DIRECT;
  • colaborează cu structurile academice şi autonome din cadrul SNSPA, precum şi cu structurile asociative (organizaţii studenţeşti) în vederea diseminării informaţiei privind politicile UE în domeniul educaţional şi de tineret;
  • menţine legătura cu reţeaua naţională şi europeană a CDE-urilor precum şi cu Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti;
  • oferă suport informaţional şi de consultare în domeniul activităţii şi politicilor UE pentru echipele proiectelor cu finanţare europeană (POSDRU, Erasmus+).
  • cooperare activă cu structurile academice din SNSPA, implicit cu Modulele Jean Monnet din SNSPA, pentru informarea studenţilor şi persoanelor interesate privind instituțiile și politicile UE;
  • desfășurarea unor conferințe și dezbateri privind politicile prioritare ale UE în domeniul educaţiei, ocupării, mediului, energiei, în colaborare cu structurile academice de specialitate din cadrul SNSPA, precum și cu Clubul Academic de Studii Europene.

Din iulie 2008 CDE beneficiază de resursele bibliografice expediate de Oficiul pentru Publicaţii al UE, resurse care sunt înregistrate. Prin achiziţia noului soft de înregistrare şi catalogare, resursele bibliografice disponibile vor fi reînregistrate şi catalogate conform recomandărilor OPOCE.

CDE din SNSPA face parte din reţeaua naţională a CDE-urilor și dezvoltă activități în comun cu Centrul din ASE, Centrul din Universitatea Româno-Americană, Centrul din Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” ș.a. Reţeaua este coordonată de către Reprezentanţa Comisiei Europene în România.

Lista completă a Centrelor de Documentare Europeană poate fi consultată aici.

Pentru informaţii detaliate puteţi accesa Broşura Centrelor de Documentare Europeană.

CDE din SNSPA este coordonat de către lect. univ. dr. Nicolae Toderaş, care este asistat de doi voluntari, care au rolul de a înregistra şi oferi beneficiarilor resursele bibliografice solicitate.

Program de lucru cu publicul: 
Luni-Joi:10:00-16:30
Vineri:10:00-14:00

Date de contact:
Bd. Expoziţiei, nr. 30A, parter, sala P08
Telefon 021 318 08 92
nicolae.toderas[at]snspa.ro


Proiecte

eubycitizeniconecouleur.jpg 670 670 2           

EUbyCITIZENS

Mai multe din această categorie: « Catalog online EUbyCITIZENS »