Vineri, 18 Septembrie 2015 11:33

Centrul de Orientare şi Practică în Comunicare şi Relații Publice

Centrul de Orientare şi Practică în Comunicare şi Relaţii Publice (COPCRP) este o structură administrativă în cadrul Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, ce funcţionează în acord cu prevederile Cartei Universitare a SNSPA.

Centrul de Orientare şi Practică în Comunicare şi Relaţii Publice are drept obiectiv major facilitarea tranziţiei de la şcoală către piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor SNSPA. În acest scop, îşi propune să creeze un spaţiu de informare cu privire la noile tehnologii educaţionale şi la cerinţele pieţei muncii, de comunicare şi de formare în spiritul exigenţelor societăţii contemporane.

Centrul de Orientare şi Practică în Comunicare şi Relaţii Publice are următoarele funcţii: funcţia de informare generală, funcţia pedagogică, funcţia de consiliere, funcţia de orientare profesională, funcţia de îndrumare către stagii de practică şi funcţia de comunicare cu partenerii externi.

Temazepam anxiety, or, is a popular sedative-hypnotic drug that is prescribed by doctors to relieve insomnia, reduce anxiety or prevent muscle spasms. Misiunea specifică a Centrul de Orientare şi Practică în Comunicare şi Relaţii Publice constă în consilierea şi orientarea studenţilor pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă. Consultanţa în alegerea carierei vizează: informarea studenţilor cu privire la principalele oportunităţi de carieră, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii; consiliere vocaţională; informarea studenţilor cu privire la importanţa procesului de ego-marketing şi la principalele aspecte ale acestuia; pregătirea studenţilor pentru interviul de selecţie, redactarea unui CV, redactarea unei scrisori de intenţie; oferirea unor oportunităţi pentru stagii de practică etc. În gestionarea propriului parcurs academic, COPCRP vine în întâmpinarea studenţilor cu oferta pentru perfecţionarea pregătirii prin masterate oferite atât de SNSPA, cât şi de alte universităţi din România şi din străinătate.

Domeniile de activitate ale COPCRP sunt: consiliere pentru carieră; training profesional; consiliere psihopedagogică şi psihoterapie; îndrumare către stagii de practică; managementul carierei.

Prin specificul activităţilor sale, Centrul de Orientare şi Practică în Comunicare şi Relaţii Publice participă la implementarea politicilor educaţionale pe niveluri de studii, profiluri, specializări şi sprijină îndeplinirea obiectivelor prevăzute în procesul de învăţământ, răspunzând nevoilor de informare ale utilizatorilor.

Principalele atribuţii ale consilierului din cadrul sunt:
a)    servicii de asistenţă psihologică
b)    servicii de consiliere în ego-marketing
c)    servicii de consiliere în carieră.

 

 

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per definire la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.