Marți, 18 Noiembrie 2014 14:59

Institutul pentru Diplomaţie Publică şi Comunicare Globală

Institutul pentru Diplomaţie Publică şi Comunicare Globală îşi propune ca prin intermediul activităţilor de cercetare, analiză, expertiză (pentru instituţii naţionale, ambasade, organizaţii nonguvernamentale şi alţii), publicaţii, conferinţe şi parteneriate cu alte instituţii academice şi de cercetare să contribuie la dezvoltarea şi promovarea diplomaţiei publice ca domeniu de studiu academic şi profesional.

Principalele obiective:

  • să promoveze la nivel naţional cercetarea în domeniul diplomaţiei publice;
  • să contribuie la profesionalizarea domeniului diplomaţiei publice la nivel naţional şi internaţional;
  • să contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor persoanelor active în domeniul diplomaţiei publice în România sau a căror activitate implică acţiuni de comunicare globală în cadrul instituţiilor publice centrale sau locale;
  • să ofere expertiză în domeniul diplomaţiei publice şi comunicării globale instituţiilor şi organizaţiilor din România implicate în activităţi internaţionale;
  • să colaboreze la nivel naţional şi internaţional cu actori relevanţi pentru domeniul diplomaţiei publice din mediul academic, social, economic şi politic;
  • să contribuie la crearea unei reţele de specialişti în domeniul diplomaţiei publice la nivel naţional şi internaţional;
  • să dezvolte o reţea de cooperare cu instituţii de învăţământ, cercetare şi formare profesională, precum şi cu alţi actori relevanţi în domeniul diplomaţiei publice, atât la nivel national, cât şi international, pentru schimburi de idei şi bune practici.
  • să atragă fonduri naţionale şi internaţionale în vederea realizării misiunii asumate;
  • să elaboreze şi să implementeze proiecte de cercetare sau de alt tip, pe cont propriu sau în parteneriat, la nivel naţional sau internaţional;
  • să promoveze şi să disemineze la nivel naţional şi internaţional rezultatele cercetării ştiinţifice produse de Institut;

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per determinare la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.