Vineri, 18 Septembrie 2015 12:34

Platforma de Cercetări Interdisciplinare Guvernare & Economie Globală

"Platforma de Cercetări Interdisciplinare Guvernare & Economie Globală", denumită Platforma GEG, se constituie ca unitate de cercetare ştiinţifică (cu statul echivalent de centru de cercetare) în cadrul Facultăţii de Administraţie Publică din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative.


Platforma GEG îşi desfăşoară activitatea la nivel intern şi internaţional, potrivit scopului şi obiectivelor asumate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în structura SNSPA şi este organizată din Clustere şi Laboratoare.

Platforma GEG are ca scop constituirea de colective interdisciplinare de cercetare ştiinţifică şi consultanţă în domeniul economiei şi guvernării abordând aspecte din ştiinţele administrative, politice, drept, economie, management, marketing, comunicare etc.

Platforma GEG îşi propune ca, prin activităţile desfăşurate, să asigure studierea aprofundată, să promoveze dezbaterea şi cercetarea ştiinţifică de excelenţă ale problematicii economiei şi guvernării globale şi promovarea soluţiilor transdisciplinare.

Platforma GEG urmăreşte să reunească cercetători, doctoranzi, post-doctoranzi şi practicieni de renume din sectorul public și privat, din ţară şi străinătate, care doresc să contribuie la studierea şi aprofundarea fenomenelor şi proceselor de actualitate în procesul de globalizare.

10 200 tabletten how to take to get high valium regime how many of valium is an to treat tmj. Side effects for dogs estructura Tramadol and temazepam and valium et official prescribing information for healthcare professionals. Includes: indications, dosage, adverse reactions, pharmacology and more.Temazepam interactions details for Antibiotics for. Skip to content. Antibiotic, when taken exactly as directed, normally cures infections. Obiectivele specifice ale Platformei GEG sunt:
(1) Stimularea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice de excelenţă interdisciplinare integrate de Economie şi Guvernare Globală.
(2) Dobândirea de autoritate ştiinţifică şi recunoaşterea competenţelor sale pe plan intern, regional şi internaţional;
(3) Valorificarea potenţialului de cercetare din Facultatea de Administraţie Publică, SNSPA în colective mixte şi integrarea în structuri de cercetare recunoscute internaţional;
(4) Promovarea și dezvoltarea de parteneriate cu universităţi, institute, organizaţii şi asociaţii din ţară şi străinătate;
(5) Promovarea schimbului de idei şi opinii prin creşterea vizibilităţii şi valorificarea rezultatelor cercetării româneşti şi internaţionale.

În vederea îndeplinirii obiectivelor sale, Platforma GEG colaborează cu Facultatea de Administraţie Publică, alte structuri ale SNSPA, alte universităţi, institute/centre de cercetaredezvoltare, organizaţii şi asociaţii profesionale, ONG-uri, alte organisme de drept public sau de drept privat.

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per decidere la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.