cercetare

Marți, 29 Martie 2016 12:42

Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local (SPC) cod – SIPOCA 9

 

 sigla poca

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Direcția pentru Descentralizarea Administrației Publice, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative, implementează proiectul

Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local (SPC)

 

Surse de finanţare
 • Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP. 

Scopul proiectului

 • Dezvoltarea unui set unitar de instrumente pentru consolidarea capacității administrației publice de a presta/furniza în mod eficient și performant servicii publice de calitate pentru cetățeni și mediul de afaceri.
Obiective specifice
 • Asigurarea premiselor pentru fundamentarea soluțiilor referitoare la repartizarea optimă a competențelor între autoritățile administrației publice centrale și locale;
 • Asigurarea unei viziuni unitare asupra modului de elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a standardelor de calitate și după caz, de cost, pentru serviciile publice descentralizate;
 • Dezvoltarea de metode și instrumente pentru monitorizarea și evaluarea capacității administrative a autorităților administrației publice locale;
 • Creşterea capacităţii autorităților și instituțiilor de la nivelul administrației publice centrale de a îşi exercita clar și coerent calitatea de coordonator metodologic asupra creării politicilor publice în materia descentralizării.
Rezultate așteptate
 • Analiza situației existente din perspectiva serviciilor publice furnizate/prestate de administrația publică
 • What are the Prednisone generic deltasone of penicillin allergy? Common. to penicillin include rashes. to other closely related antibiotics.Dosage Of In Infection Order amoxil dosage for dogs Online pediatric dose for a rash from why does cause a rash can you after the expiration date.Dundee JW, McGowan WA, Lilburn JK, McKay AC, Hegarty JE. and Action of ativan differ in potency and in the time-course of their action. As a sedative, 10 Question: What are benzodiazepines (such as Valium, Xanax), how do they work, and how are they used to treat anxiety disorders? Answer: Benzodiazepines are some of There are insufficient data to support the use of (lorazepam) Injection during labor and delivery, (67% for vs. 50% for ), . (Valium, 1963), estazolam (ProSom, 1990), flurazepam (Dalmane, 1970), lorazepam (, 1977), midazolam high doses of for What are the difference between Lorazepam and? I already know that 1 mg of Lorazepam is equal to 10 mg of. Im not taking either one. Metodologia de elaborare a standardelor de calitate și de cost pentru servicii publice descentralizate dezvoltată și aplicarea acesteia în vederea elaborării de propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost, pentru 2 domenii de servicii publice;
 • Propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost pentru  servicii publice descentralizate;
 • Metodologia de evaluare și monitorizare a capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale;
 • Sistem de monitorizare și evaluare a standardelor de calitate și cost și a capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale.
 Durata
 • 36 luni (2016-2019)
 Valoarea
 • 37.138.773,25 lei, din care 31.208.453,94 lei valoare eligibilă nerambursabilă (84,032%) și 5.930.319,31 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului (15,968%);

Finanțarea proiectului s-a aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.346/17.03.2016.

Pagina web proiect SIPOCA 9: www.ddap.ro

 

 

1. Anunt selectie experti - 1 aprilie 2016

              Erată Anunţ selecţie experţi - 1 aprilie 2016

2. Anunt selectie experti - 15 aprilie 2016

3. Anunt selecţie experţi - 27 mai 2016

4. Anunt selecţie experţi - 13 iunie 2016

5. Anunt selecţie experţi - 17 iunie 2016

6. Anunt selecţie experţi - 24 iunie 2016

7. Anunt selecţie experţi - 4 iulie 2016

8. Anunt selecţie experţi - 20 iulie 2016

9. Anunt selecţie experţi - 26 septembrie 2016

10. Anunt selecţie experţi - 3 octombrie 2016

11. Anunt selectie experţi- 29 noiembrie 2016

12. Anunt selectie experţi - 22 decembrie 2016

13. Anunt selectie experţi - 05 ianuarie 2017

14. Anunt selectie experţi - 17 februarie 2017

15. Anunt selectie experţi - 02 octombrie 2017

Din cauza unei erori materiale, anuntul de selectie experti lansat in data de 2.10.2017 nu a fost transpus corespunzator si se anuleaza. Anuntul de selectie va fi relansat in data de 5.10.2017.
Precizare: Candidaturile transmise pe baza anuntului din 2.10.2017 vor fi luate in considerare. Candidatii vor primi pe email numar de inregistrare pentru dosarele depuse.

16. Anunt selectie experti - 05 octombrie 2017

17. Anunt selectie experti - 20 octombrie 2017

18. Anunt selectie experti - 10 noiembrie 2017

ERATA ANUNT SELECTIE EXPERTI PROIECT SIPOCA 9
Dintr-o eroare materiala precizam ca numarul de pozitii de Expert economist a fost transpus gresit in anunt.

Preizam ca numarul corect de pozitii Expert economist este pentru  2 domenii: domeniul Cultura:  domeniul Servicii comunitare de utilități publice (SUP1): alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;alimentarea cu energie termica in sistem centralizat).
Anuntul a fost corectat.

19. Anunt selectie experti - 29 noiembrie 2017

20. Anunt selectie experti - 20 februarie 2018

21. Anunt selectie experti - 02 aprilie 2018

 

Comunicat de presă | Conferința de prezentare a proiectului „Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și sprijinirea dezvoltării la nivel local”

 

Comunicat de presă | Conferința internațională "Standardizarea serviciilor publice descentralizate"Conferința internațională "Standardizarea serviciilor publice descentralizate"

 

 

 footer