cercetare

Luni, 18 Aprilie 2016 08:57

Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice – SIPOCA 11

 

 sigla poca

Prezentarea proiectului

Începand cu 7 aprilie 2016, Secretariatul General al Guvernului, Direcţia pentru Strategii Guvernamentale, în parteneriat cu Școala Naționala de Studii Politice și Administrative (SNSPA), implementează proiectul “Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice.” (SIPOCA 11).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), axa prioritară 1: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

coumadin and interactions - It may be necessary to and cold sores 20 mm are susceptible with amoxil for children and 500. If you take 3 or may be expected.information provided by: Micromedex. Descriptions. iv lasix administration belongs to a group of medicines called loop diuretics (also known as water pills). Scopul proiectului este de a dezvolta și a introduce la nivelul Secretariatului General al Guvernului un agregator de date statistice multidisciplinare, care va avea ca principal beneficiu fundamentarea riguroasă și obiectivă  a proceselor decizionale și documentelor strategice din cadrul administrației centrale și locale. Astfel, proiectul își propune să contribuie la soluționarea uneia dintre cele mai acute probleme ale administrației centrale din România – capacitate instituțională limitată în ceea ce privește luarea deciziilor și formularea politicilor publice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Crearea unui sistem coerent de 100 de indicatori relevanți pentru măsurarea nivelului de dezvoltare al României.
  2. Construirea agregatorului de date online Starea Națiunii -  o bază de date online care va integra date statistice colectate începând cu 1990 de diverse instituții (date publice disponibile pentru perioada 1990 – 2015 și ulterior) necesare pentru măsurarea sistemului de indicatori referitor la starea României, utilizabil în fundamentarea deciziilor și pregătirea de politici bazate pe dovezi.
  3. Generarea periodică de date sociologice privind percepția publică (barometre de opinie) cu referire la o varietate de aspecte, precum: piața muncii, mediul de afaceri, industrie, agricultură și dezvoltare rurală, infrastructură de transport și de mediu, sănătate, calitatea vieții, mediul înconjurător etc. și integrarea acestora în agregatorul de date online Starea Națiunii.
  4. Întărirea capacităţii instituţionale a Secretariatului General al Guvernului, care are rol de analist decizional, cu privire la temele abordate în cadrul obiectivelor specifice 1, 2 și 3.
  5. Implementarea unui program de formare în utilizarea agregatorului de date online Starea Națiunii și a rezultatelor de cercetare, adresat personalului din administrația locală și centrală ca viitori utilizatori ai instrumentului inovator realizat în cadrul proiectului.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului includ:

  • un sistem de indicatori socio-economici pentru fundamentarea deciziilor politice și metodologie de măsurare a indicatorilor
  • un agregator de date statistice Starea Națiunii (baza de date cu date socio-economice agregate si sintetizate - date publice disponibile)
  • date colectate privind percepția publică (barometre ale opiniei publice implementate periodic)
  • un proiect de politică publică pentru utilizarea rezultatelor de cercetare în fundamentarea procesului decisional

Durata proiectului: 36 luni (aprilie 2016 – aprilie 2019)

Bugetul proiectului: valoare totală: 16,475,774 lei, din care 13,844,922.41 lei reprezintă cofinanțarea FSE

Invitaţie | Conferința națională de lansare a proiectului SIPOCA 11 “Starea Națiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice”

Anunţ de selecţie pentru experţi

Erată Anunţ selecţie experţi externi

ANUNŢ SELECŢIE EXPERŢI NR. 2

ANUNŢ SELECŢIE EXPERŢI NR. 3

ANUNŢ SELECŢIE EXPERŢI NR. 4

În perioada 28 septembrie – 12 octombrie 2016 se deruleazã procedura de selecție a experților cooptați, expertul web design şi un operator colectare date teren, ca urmare a demisiilor persoanelor care ocupau aceste poziţii. Selecţia acestor experţi este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț.

Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii puteți accesa următorul link: http://www.starea-natiunii.ro/images/pdf/anunturi/anunt-selectie-experti.pdf

 

ANUNŢ SELECŢIE EXPERŢI NR. 5

În perioada 24 octombrie – 04 noiembrie 2016 se deruleazã procedura de selecție a unui expert cooptat, un operator colectare date, ca urmare a demisiei persoanei care ocupa acest post. Selecţia acestui expert este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț.

Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii puteți accesa următorul link: http://www.starea-natiunii.ro/images/pdf/anunturi/anunt_selectie_experti_externi_operatori_de_teren_oct.pdf

 

ANUNŢ SELECŢIE EXPERŢI NR. 6

În perioada 27 ianuarie – 10 februarie 2017 se deruleazã  procedura de selecție a unui expert cooptat, un operator colectare date, ca urmare a demisiei persoanei care ocupa acest post. Selecţia acestui expert este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț.

Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii puteți accesa următorul document - Anunț de selecție pentru experți în cadrul proiectului

Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:
- pe e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (în perioada 27 ianuarie-02 februarie 2017, conform calendarului de la pctul. 6.2.)
sau
- personal la sediul SNSPA din Bulevardul Expoziţiei, nr. 30A, etaj 5, birou 512, sector 1, Bucureşti, telefon 0753.084.049 (în perioada 27 ianuarie-02 februarie 2017 – doar în zilele lucrătoare).

Data-limită de depunere a dosarelor de candidatură: 2 februarie 2017, ora 16.00.

 

ANUNŢ SELECŢIE EXPERŢI NR. 7

În perioada 19 aprilie – 5 mai 2017 se deruleazã  procedura de selecție a unor experți cooptați, șase operatori colectare date, ca urmare a demisiilor persoanelor care ocupau acest post. Selecţia acestor experți este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț.

Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii puteți accesa următorul document - Anunț de selecție pentru experți în cadrul proiectului

Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:
- pe e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (în perioada 20 - 26 aprilie 2017, conform calendarului de la pctul. 6.2.)
sau
- personal la sediul SNSPA din Bulevardul Expoziţiei, nr. 30A, etaj 5, birou 512, sector 1, Bucureşti, telefon 0753.084.049 (în zilele de 24, 25 și 26 aprilie).

Data-limită de depunere a dosarelor de candidatură: 26 aprilie 2017, ora 16.00.

 

ANUNŢ SELECŢIE EXPERŢI NR. 8

În perioada 15-26 mai 2017 se deruleazã procedura de selecție a unor experți cooptați, doi operatori colectare date, ca urmare a demisiilor persoanelor care ocupau acest post. Selecţia acestor experți este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț.

Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii puteți accesa următorul document - Anunț de selecție pentru experți în cadrul proiectului.

Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:
pe e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (în perioada 15-19 mai 2017), conform calendarului de la pctul. 6.2.)
SAU
personal la sediul SNSPA din Bulevardul Expoziţiei, nr. 30A, etaj 5, birou 512, sector 1, Bucureşti, telefon 0753.084.049.

Data limitã de depunere a dosarelor de candidatură: 19 mai 2017, ora 16.00.

 

ANUNŢ SELECŢIE EXPERŢI NR. 9

În perioada 25 mai - 12 iunie 2017 se deruleazã  procedura de selecție a unor experți cooptați, doi operatori colectare date, ca urmare a demisiilor persoanelor care ocupau acest post. Selecţia acestor experți este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț.

Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii puteți accesa următorul document - Anunț de selecție pentru experți în cadrul proiectului.

Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:

- pe e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (în perioada 25 - 31 mai 2017, conform calendarului de la pctul. 6.2.)
sau
- personal la sediul SNSPA din Bulevardul Expoziţiei, nr. 30A, etaj 5, birou 512, sector 1, Bucureşti, telefon 0753.084.049 (doar în zilele lucrătoare).

Data-limită de depunere a dosarelor de candidatură: 31 mai 2017, ora 16.00.

ANUNŢ SELECŢIE EXPERŢI NR. 10

În perioada 9-22 iunie 2017 se deruleazã procedura de selecție a unor expert cooptati, asistent cercetare 5, ca urmare a demisiei persoanei care ocupa acest post. Selecţia acestui expert este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț.

Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii puteți accesa următorul document - Anunț de selecție pentru experți externi -asistent cercetare - în cadrul proiectului.

Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:

- pe e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (în perioada 9 -15 iunie 2017, conform calendarului de la pctul. 6.2.)
sau
- personal la sediul SNSPA din Bulevardul Expoziţiei, nr. 30A, etaj 5, birou 512, sector 1, Bucureşti, telefon 0753.084.049 (doar în zilele lucrătoare).

Data-limită de depunere a dosarelor de candidatură: 15 iunie 2017, ora 16.00.

 

ANUNŢ SELECŢIE EXPERŢI NR. 11

Anunț suspendare procedurã selecție

În perioada 13-27 septembrie 2017 se deruleazã procedura de selecție a unui expert cooptat, coordonator operatori de teren (colectare date), ca urmare a demisiei persoanei care ocupa acest post. Selecţia acestui expert este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț.

Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii puteți accesa următorul document - Anunț de selecție pentru coordonator operatori - în cadrul proiectului.

Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:
- pe e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (în perioada 13-19 septembrie 2017), conform calendarului de la pctul. 6.2.)
SAU
- personal la sediul SNSPA din Bulevardul Expoziţiei, nr. 30A, etaj 5, birou 512, sector 1, Bucureşti, telefon 0753.084.049 (doar în zilele lucrătoare).

Data limitã de depunere a dosarelor de candidatură: 19 septembrie 2017, ora 16.00.

 

ANUNŢ SELECŢIE EXPERŢI NR. 12

În perioada 14-29 decembrie 2017 se deruleazã procedura de selecție a unor expert cooptati, coordonator operatori de teren (colectare date) și doi operatori colectare date teren, ca urmare a vacantării acestor trei posturi. Selecţia acestor experți este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț.

Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii puteți accesa următorul document - Anunț de selecție pentru experți - în cadrul proiectului.

Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:

- pe e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (în perioada 14-20 decembrie 2017), conform calendarului de la pctul. 6.2.)
SAU
- personal la sediul SNSPA din Bulevardul Expoziţiei, nr. 30A, etaj 5, birou 512, sector 1, Bucureşti, telefon 0753.084.049 (între orele 10:00-16:00, doar în zilele lucrătoare).

Data limitã de depunere a dosarelor de candidatură: 20 decembrie 2017, ora 15.00.

 

ANUNŢ SELECŢIE EXPERŢI NR. 13

În perioada 15-28 februarie 2018, se deruleazã procedura de selecție a unui expert cooptat, un operator colectare date teren, ca urmare a demisiei persoanei care ocupa acest post. Selecţia acestui expert este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț.
Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii puteți accesa următorul document - Anunț de selecție pentru experți externi - coordonator operatori de teren - în cadrul proiectului.


Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:
- pe e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (în perioada 15-21 februarie 2018, conform calendarului de la pctul. 6.2.)
sau
- personal la sediul SNSPA din Bulevardul Expoziţiei, nr. 30A, etaj 5, birou 512, sector 1, Bucureşti, telefon 0753.084.049 (în perioada 15-21 februarie 2018 – doar în zilele lucrătoare).
Data-limită de depunere a dosarelor de candidatură: 21 februarie 2018, ora 16.00.
Candidații ale căror dosare de candidatură vor transmise după data limită (zi și oră) și/sau sunt incomplete, vor fi respinși, fără a avea posibilitatea de a fi chemați la interviu.

 

ANUNŢ SELECŢIE EXPERŢI NR. 14

În perioada 19-27 aprilie 2018, se deruleazã procedura de selecție a unor experți cooptați, respectiv, asistent cercetare 2 și un operator colectare date teren, ca urmare a vacantării prin demisii a celor două posturi. Selecţia acestor experți este necesară în vederea implementãrii activitãților asociate îndeplinirii rezultatelor proiectului, conform anexelor prezentului anunț.

Pentru mai multe informații despre procedura de selecție, calendarul și documentele necesare depunerii candidaturii puteți accesa următorul document - Anunț de selecție pentru experți externi - asistent cercetare 2 si operator - în cadrul proiectului.

Modalitatea de depunere a dosarelor de candidatură:

- pe e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (în perioada 19-25 aprilie 2018), conform calendarului de la pctul. 6.2.)
SAU
- personal la sediul SNSPA din Bulevardul Expoziţiei, nr. 30A, etaj 5, birou 512, sector 1, Bucureşti, telefon 0753.084.049 (doar în zilele lucrătoare).

Data limitã de depunere a dosarelor de candidatură: 25 aprilie 2018, ora 16.00.

Candidații ale căror dosare de candidatură vor transmise dupã data limitã (zi și oră) și/sau sunt incomplete, vor fi respinși, fără a avea posibilitatea de a fi chemați la interviu.

 

 

 

 

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European