Înscrieri la programul postuniversitar “Audit Intern și Guvernanță”

Programul “Audit Intern și Guvernanță” este organizat de Facultatea de Administrație Publică pentru a răspunde necesității de implementare a standardelor internaționale și cerințelor legale în domeniul auditului intern și guvernanței astfel încât să asigure formarea și dezvoltarea profesională continuă a specialiștilor cu scopul îmbunătățirii activităților și proceselor interne din organizații.

Absolvenţii programului primesc un certificat de absolvire, emis de Ministerul Educaţiei şi eliberat de SNSPA, însoţit de un supliment descriptiv care conţine durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară, competenţele vizate (transmise) de programul postuniversitar de educație permanentă.

Înscrieri online: 18-29 ianuarie 2021
Durata programului: 11 februarie – 24 aprilie 2021
Credite transferabile: 21 ECTS

Detalii suplimentare (acte necesare înscrierii, taxă de școlarizare, profesori și curriculum), aici.

Comments are closed.
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget
Twitter