Post contractual temporar vacant, expert (S), pe perioadă determinată de 4 luni, în cadrul Centrului de Studii Israeliene „Theodor Herzl” | Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

Detalii legate de concurs, aici.

 

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă determinată de 4 luni a postului de Expert(S), Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 BULIGESCU BIANCA admis
2 PANACHE ROBERTO-ALEX admis
3 SANDU-MATEESCU ANA MIRUNA admis

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  15.04.2019, ora 10 00, la sediul din str. Expoziției, nr. 30A, București, etaj 7, sala 712-Decanat.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget
Twitter