Post contractual vacant, de agent de pază, pe perioadă nedeterminată | Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

Detalii legate de concurs, aici.

În urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului de agent de pază, Comisia de concurs stabilește următoarele:

 

Nr.crt Numele și prenumele

candidatului

Situație dosar înscriere candidat Observații
1 PÎNZARIU IOANA admis
2 ȘOȘEA ȘTEFAN admis
3 STROIE GHEORGHE admis

 

Proba scrisă se va desfășura în data de  09.03.2020, ora 09 00, la sediul din str. Povernei, nr. 6, București.

Va fi declarat admis candidatul care la proba scrisă va obține minim 50 de puncte, conform art. 28, alin.(3), lit a) din H.G. 286/23.03.2011.

Candidații  declarații admiși sunt  rugați să se prezinte  cu 15 minute înainte de începerea probei scrise, având asupra lor actul de identitate.

 

 

Comisia de concurs:

  • Director Gestiune Patrimoniu – Constantin MICU
  • Administrator financiar RU-salarizare  –  Olga ISPAS
  • Șef formație pază  – Ioan ZAHARIA

 

 

Comments are closed.
Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget
Twitter