snspa

Programul ERASMUS

ERASMUS SNSPA
erasmus.snspa.ro

Programul ERASMUS (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students)

Programul ERASMUS, destinat atât cadrelor didactice, cât şi studenţilor, oferă experienţe provocatoare, perspective noi de înţelegere a unor culturi diferite, oportunitatea de a îmbunatăţi competenţele lingvistice, o reţea internaţională de prieteni, o calatorie incitantă, toate acestea sporind sansele pentru un CV de succes.

În 2007, Programul Sectorial ERASMUS a fost inclus în Programul Comunitar de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning Programme), cuprinzând acţiuni destinate cooperarii europene în domeniul învăţamântului superior.

SNSPA a intrat în Programul ERASMUS, începând cu anul universitar 2000/2001, cu 3 acorduri inter-instituţionale, ajungând în prezent la un numar de 60 de acorduri, cu universităţi de prestigiu din spaţiul european.

Acorduri inter-instituţionale ERASMUS:
 
Université Libre de Bruxelles (Belgia)   Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italia)
Université de Liège (Belgia) Universita degli Studi di Bologna (Italia)
VIVES University College (Belgia) Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Italia)
New Bulgarian University (Bulgaria) Baltic International Academy (Letonia)
University of National and World Economy (Bulgaria) Kaunas University of Technology (Lituania)
St. Cyril and St. Methodius University
of Veliko Turnovo
 (Bulgaria)
Glasgow Caledonian University (Marea Britanie)
University of Rijeka (Croaţia) Tilburg University (Olanda)
University of Copenhagen (Danemarca) Gdansk Higher School of Humanities (Polonia)
Université Paris X Nanterre (Franţa) University of Lodz (Polonia)
Université Montpellier I (Franţa) College of Management “Edukacja” (Polonia)
Université Lumiere Lyon 2 (Franţa) Dolnoslajska Szkola Wyzsa (Polonia)
Université de Toulouse, Institut d’Etudes Politiques (Franţa) University of Gdansk (Polonia)
Ecole Nationale de La Sante Publique (Franţa) Instituto Politecnico de Braganca/Mirandela (Portugalia)
Université Paris Dauphine (Franţa) Univerzita Pavla Jozefa Safarika V Kosiciach (Slovacia)
Université Cergy-Pontoise (Franţa) Comenius University Bratislava (Slovacia)
Fachhochschule Fulda (Germania) University of Ljubljana (Slovenia)
West Wilhelmsfalische - Universität Münster (Germania) Universidad de Granada (Spania)
Rheinische Friedrich - Wilhelms - Universität Bonn (Germania) Universidad Complutense De Madrid (Spania)
Technische Universität Ilmenau (Germania) Universidad de Leon (Spania)
Fachhochschule Gelsenkirchen (Germania) Universidad de Castilla La Mancha (Spania)
Westphalian University of Applied Sciences (Germania) Universidad de Girona (Spania)
University of Macedonia (Grecia) Universidad Miguel Hernandez De Elche (Spania)
University of the Aegean (Grecia) Universidad de A Coruna (Spania)
Universitá degli Studi di Trieste (Italia) Universidad Oberta de Catalunya (Spania)
Universitá degli Studi di Perugia (Italia) La Salle - Universitat Ramon Llull (Spania)
Universitá Degli Studi di Padova (Italia) Sakarya University (Turcia)
Universitá Politecnica delle Marche (Italia) Hacettepe University (Turcia)
Universitá Degli Studi di Urbino "Carlo Bo" (Italia) Çanakkale Onsekiz Mart University (Turcia)
Universitá Degli Studi di Milano-Bicocca (Italia) Eotvos Lorand Tudomanyegyetem (Ungaria)
Universitá di Roma Tor Vergata (Italia) Central European University, Budapest (Ungaria)

Programul ERASMUS reprezintă șansa de a trăi o experiență unică în viața de student, într-o universitate parteneră din afara țării și de a obține o recunoaștere a perioadei de studiu realizate.

abuse. Alprazolam (e.g., ), lorazepam Benzodiaz(e.g., Ativan), clonazepam (e.g., Klonopin), diazepam (e.g., Valium), and Temazepam snort (e Providing organic certification for famers, growers, processors and retailers while working to promote organic food and farming in Ireland.Clonazepam and? The structural two is where Clonazepam has a nitro group, WebMD experts and contributors provide answers to: vs. My WebMD Sign In, Sign Up. What is the best medication for anxiety or Alcohol ativan? A. Pot participa la programul ERASMUS studenţii care au absolvit primul an de studiu. Durata studiilor în străinătate pentru studenţii ERASMUS cuprinși în programul de mobilitate este de minimum 3 luni și de maximum 12 luni.


 AVANTAJE:

  • Studenţii ERASMUS sunt scutiţi de plata taxelor de studii la universitatea gazdă.
  • Creditele transferabile obţinute în urma mobilităţilor sunt recunoscute de către universităţile din care provin studenţii.
  • Bursele naţionale acordate studenţilor de către universitatea de origine vor continua să fie plătite acestora pe tot parcursul perioadei de studiu în străinătate.

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per decidere la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.