Marți, 01 Mai 2018 10:47

Decanul Facultăţii de Administraţie Publică SNSPA, membru în Grupul de experţi al Consiliului Europei dedicat Cartei Europene a Autonomiei locale

Comunitatea academică a SNSPA salută alegerea doamnei conf. univ. dr. Diana Iancu, decanul Facultății de Administrație Publică, SNSPA, ca membru cu drepturi depline în Grupul independent de experți al Consiliului Europei, dedicat Cartei Europene a Autonomiei locale.[i]

Această nominalizare este, pe de o parte, o realizare care reflectă cu acuratețe munca, pregătirea și competențele profesionale ale doamnei conf. univ. dr. Diana Iancu, și, pe de altă parte, o confirmare a calității spațiului academic al SNSPA. De altfel, SNSPA este un furnizor pentru spațiul public național și european al programelor de formare, a know how-ului și a resurselor umane în aria științelor guvernării.

Anunţul oficial, aici.

[i] [ Full Member of the Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government (GIE) for Romania ]