Joi, 24 Aprilie 2014 12:08

Conferinţa finală a proiectului „Inovaţie şi competenţe în programele de master – o perspectivă aplicativă, orientată spre nevoile specifice ale beneficiarilor din sistemul penitenciar”

Luni, 28 aprilie 2014, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP), organizează conferința de încheiere a proiectului „Inovație și competențe în programele de master – o perspectivă aplicativă, orientată spre nevoile specifice ale beneficiarilor din sistemul penitenciar”. Evenimentul se va desfăşura la sediul SNSPA (Str. Povernei, nr. 6, sector 1), sala 12, începând cu ora 12.00.

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per definire la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.

Describes the medication (aldactone 25), a drug used as a diuretic to remove the excess fluid caused by congestive heart failure, cirrhosis of the liver.Describes the medication (aldactone 25), a drug used as a diuretic to remove the excess fluid caused by congestive heart failure, cirrhosis of the liver.information on (lasix 40 mg side effects), includes pictures, side effects, interactions, directions for use, symptoms of overdose, and what to avoid.Pictures of Augmentin ES ( Clavulanate Potassium), Phentermine generic imprint information, side effects for the patient. Proiectul, finanțat prin fonduri structurale europene, a urmărit dezvoltarea unui program de masterat în domeniul politicilor publice și societății civile și un set de instrumente de asigurare a calității formării, orientat pe dezvoltarea competențelor, care să asigure cerințele specifice de formare a personalului cu studii superioare angajat în sectorul penitenciar. Este primul demers la nivel național care urmărește aprofundarea de competențe specifice angajaților din mediul de lucru penitenciar.

Proiectul este relevant pentru eforturile actuale ale educaţiei universitare de a face trecerea de la un învăţământ preponderent teoretic către programe de formare aplicative, cu o puternică componentă practică. Competenţele dobândite prin programul de masterat vor conduce la o mai bună valorizare a angajaţilor în proiectele de dezvoltare instituţionala a penitenciarelor si la consolidarea imaginii de sine a angajaţilor.

În cadrul conferinței finale, vor fi prezentate principalele activități și rezultate ale proiectului,  prin atingerea următoarelor obiective specifice:

1. Realizarea unei analize de nevoi de formare centrate pe identificarea competenţelor necesare personalului cu studii superioare din sectorul penitenciar;

2. Elaborarea și validarea standardelor ocupaţionale asociate ocupaţiei vizate de programul de masterat (nivel 7 de calificare) în conformitate cu metodologia ACPART

3. Dezvoltarea curriculum-ului de formare, a instrumentelor, suporturilor de curs și a metodologiei de formare bazată pe o pondere de 40% activități aplicative de învățare;

4. Dezvoltarea și implementarea unui program de formare a formatorilor pe baza unor metodologii inovative de formare cu privire la tehnici și instrumente de formare interactivă și utilizarea instrumentelor de asigurare a calității.

5. Pilotarea programului de master cu participarea a 150 de studenți, recrutați dintre angajații cu studii superioare din sistemul penitenciar;

6. Asigurarea calității programului de master în raport cu nevoile specifice a beneficiarilor;

7. Diseminarea rezultatelor către alte categorii de potențiali beneficiari (angajați din armată, poliție, judecătorii, tribunale, vamă etc.)

Ultima modificare Miercuri, 14 Mai 2014 14:03