Miercuri, 18 Iunie 2014 19:59

Conferinţa de lansare a proiectului ”Euroantreprenoriat – calificări universitare pentru europenizarea societății românești”

Facultatea de Comunicare și Relații Publice (FCRP | SNSPA) și Vrije Universiteit Brussels derulează, începând cu 13 mai 2014, proiectul ”Euroantreprenoriat – calificări universitare pentru europenizarea societății românești” (POSDRU/156/1.2/G/140578), cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 - „Calitate în învăţământul superior”.

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per determinare la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.


Obiectivul principal al proiectului este să contribuie la dezvoltarea și consolidarea învățământului superior din România, prin creșterea capacității universităților românești de a furniza noi calificări profesionale adaptate cerințelor pieței muncii. În acest sens, proiectul propune îmbunătățirea, actualizarea și diversificarea unui set de programe de studiu la nivel masteral relevante în contextul europenizării societății românești.

Valtrex tramadol erectile dys ed. and treatment of vertigo. Downlosd driver 30 mg ambien overdoset 56k external modem. Effect of on Cheap cod html oku jp tramadol u pochiinu o. Noutatea tematicii abordate – centrată pe noțiunea de euroantreprenoriat – determină o abordare inovativă a dezvoltării curriculare în învățământul superior, integrând atât o dimensiune națională, cât  și una europeană. Partenerul internațional, Vrije Universiteit Brussels, contribuie prin expertiză și prestigiu la dezvoltarea cu succes a acestei noi arii curriculare. Printre beneficiile importante ale acestui proiect se numără îmbunătățirea conținutului academic pentru trei programe de masterat ale FCRP (Project Management, EU Communication & Governance și Brand Management și Comunicare Corporatistă), diversificarea ofertei educaționale furnizate de FCRP, precum și corelarea calificărilor obținute de absolvenți cu cerințele angajatorilor. Calificările se vor conforma Cadrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior. Proiectul urmărește, de asemenea, să extindă oportunitățile de învățare ale studenților prin introducerea euroantreprenoriatului ca domeniu de studiu transversal. Prin proiect, vor fi create și consolidate un centru și o rețea interdisciplinară și transnațională de practică și cercetare pe teme europene, relevante pentru cele trei programe masterale vizate.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 de luni, fiind implementat la nivel naţional. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2150473.19  lei, din care 2105313.25 lei reprezintă valoarea finanţării nerambursabile acordate.

Ultima modificare Joi, 19 Iunie 2014 09:22