Joi, 05 Martie 2015 09:51

Admiterea 2015 la SNSPA

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a fost şi este un reper în peisajul academic românesc, fiind una dintre universităţile cele mai căutate de absolvenţii de liceu sau de cei care doresc să-şi aprofundeze studiile, iar aceasta în condiţiile în care la toate programele de studii accesul este posibil doar prin examen de admitere. Evaluarea candidaţilor care se pregătesc pentru a deveni studenţii SNSPA este foarte importantă, fiind dovada că dispun de pregătirea ce le asigură şanse de reuşită în cei trei ani de facultate.

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per determinare la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.


Calendarul admiterii: sesiunea iulie 2015
Admiterea la studiile universitare de licenţă din cadrul SNSPA se desfăşoară în luna iulie 2015, imediat după examenul de bacalaureat.
Facultatea de Ştiinţe Politice va începe selecţia candidaţilor încă din primăvară. La prima sesiune de pretestare, desfăşurată în luna aprilie 2015, candidaţii vor avea ocazia să-şi evalueze cunoştinţele la disciplinele de concurs. Cei care vor dori să obţină o notă mai mare, precum şi cei care încă nu s-au decis, o pot face în cea de-a doua sesiune de pretestare, desfăşurată în luna iulie.

Facultatea de Administraţie Publică
•    Înscrierea candidaţilor: 6 aprilie-21 iulie 2015
•    Proba de concurs: 24 iulie 2015

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
•    Înscrierea candidaţilor: 13-17 iulie 2015
•    Proba de concurs: 19 iulie 2015

Facultatea de Management
•    Înscrierea candidaţilor: 13-16 iulie 2015
•    Proba de concurs: 18 iulie 2015

Facultatea de Ştiinţe Politice
Prima sesiune de pretestare
•    Înscrieri online: 15 februarie - 23 aprilie 2015
•    Pretestare: 25 aprilie 2015

A doua sesiune de pretestare
•    Înscrieri online: 1 mai - 8 iulie 2015
•    Pretestare: 10 iulie 2015


Condiţiile de admitere
Learn more about (
Alprazolam vs lorazepam, Xanax XR, Niravam), including a description, generic and brand names, What are complications of untreated?Pharmer.org Whats My? home; forums. read this first; identification; medicine discussion; new medicines; chronic pain; Trade Name: Type how many mg is a yellow Will 5 do anything donate blood will 40 mg of Alcohol with ativan kill me how many mg is a yellow sr odstawienie.View images of and identify by imprint code, shape and with the Identifier., also known as Provigile, is a medication with wakefulness effects, We are providing online for years now with trust and confidence. La SNSPA, condiţiile de admitere au rămas aceleaşi ca cele de anul trecut. La ciclul de studii universitare de licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă (IF), admiterea se face pe baza unui examen scris. Pentru a permite candidatului să-şi identifice nivelul de cunoştinţe, astfel încât să-şi poata defini o strategie de pregătire cât mai realistă, în timpul care i-a mai rămas până la examen, cele mai multe dintre facultăţile SNSPA vor anunţa din timp lista de posibile subiecte şi întrebări de concurs, astfel încât candidaţii să fie bine pregătiţi pentru admitere.

Facultatea de Administraţie Publică
Examenul de admitere constă în susţinerea unei probe scrise (examen tip grilă, 30 de întrebări, o varianta de răspuns corectă) la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Economie, Geografie, Istoria românilor, Limba română, Limba engleză sau Democraţie şi statul de drept. Media examenului de admitere se calculează astfel: 80% din nota obţinută la proba scrisa + 20% din media obtinută la examenul de bacalaureat.

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
Concursul de admitere pentru specializările Comunicare şi relaţii publice şi Publicitate are loc simultan şi constă într-o singură probă scrisă, la alegerea candidatului, dintre următoarele discipline: Limba şi literatura română, Istorie, Psihologie, Economie. În aprecierea lucrării se va ţine seama de nivelul cunoştinţelor, de capacitatea de analiză, de argumentare şi interpretare, de aptitudinile de comunicare scrisă, de expresivitatea redactării, de stil şi de orizontul cultural al referinţelor critice.

Facultatea de Management
Concursul de admitere la Facultatea de Management constă într-o probă scrisă alcătuită dintr-un test-grilă, cu întrebări sau probleme dintr-o singură disciplină, la alegerea candidatului, din: Economie, Geografie, Istoria României, Limba Engleză sau Matematică. Media examenului de admitere se calculează astfel: 65% nota obţinută la examenul grilă, 35% media de la bacalaureat.

Facultatea de Ştiinţe Politice
Pentru specializările Științe Politice și Relații Internaționale și Studii Europene, admiterea se face prin examen scris, susținut în două sesiuni de pretestare la una dintre următoarele discipline, la alegere: Filosofie, Sociologie, Economie, Psihologie, Istorie, Matematică.
Admiterea la specializările Sociologie și Psihologie se face în cele două sesiuni de pretestare pe baza a două criterii de evaluare:

  • Interviu: susținerea unei scrisori de intenție în fața comisiei de pretestare și se notează cu admis/respins.
  • Nota la una dintre discipline examenului de bacalaureat: sociologie, psihologie, economie, matematică, limba română, filosofie sau logică și argumentare (pe baza acestei note se va face ierarhizarea).


Toţi cei care doresc să afle mai multe informaţii legate de admiterea la SNSPA pot accesa site-ul admitere.snspa.ro

Ultima modificare Miercuri, 11 Martie 2015 12:07