Luni, 04 Martie 2013 02:00

„Suntem produsul mediului în care trăim”, dezbatere pe tema reintegrării sociale a foştilor deţinuţi

Luni, 4 martie 2013, Administraţia Naţionala a Penitenciarelor, în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), organizează  o dezbatere pe tema reintegrării sociale a foştilor deţinuţi.

Great New dispenser; .; oval; RX; Sandoz Best place to buy xanax online - 2 Trade Name: XR Type: Antianxiety Comment: Unscored. Imprint PU66. Sub deviza  „Suntem produsul mediului în care trăim”, la dezbatere vor participa specialişti care vor încerca să identifice, împreună cu interlocutorii, cele mai bune practici pentru îmbunătăţirea cadrului de intervenţii specifice în vederea reintegrarii sociale a foştilor deţinuţi si  prevenirea fenomenului de recidiva. Evenimentul va avea loc la sediul SNSPA (Str. Povernei, nr. 6, sector 1), în sala 12, începând cu ora 16.00.
În cadrul întâlnirii va participa un grup de tineri aflaţi în detenţie în cadrul Penitenciarului de Minori şi Tineri Craiova. Aceştia vor susţine un moment artistic. De asemenea, vor fi proiectate doua filme documentare privind situația deținuților din România și viața acestora în penitenciar, prezentate de Dana Cenuşă, expert comunicare în cadrul Adminidtraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP), în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Universitatea de Vest Timişoara (UVT), Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) şi Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Călăraşi (CRFPA) implementează proiectul „Revenirea foştilor deţinuţi pe piaţa muncii si integrarea lor în societate”. Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013. Scopul principal al proiectului susține reintegrarea în societate și pe piața muncii a foștilor deținuți printr-o serie de activități de instruire ce au ca scop calificarea deținuților în meserii ecologice, instruirea personalului supraveghetor în vederea îmbunătățirii interacțiunii acestora cu deținuții și nu în ultimul rând emiterea unor recomandări pentru crearea unei rețele de centre de incluziune socială și analiza bunelor practici la nivelul Uniunii Europene cu privire la reintegrarea socială a deținuților prin intermediul unui studiu elaborat în cadrul proiectului. Totodată, proiectul este menit să promoveze incluziunea socială a foștilor deținuți prin înlăturarea fenomenului de discriminare. Un alt obiectiv urmărit este de a încuraja dialogul şi colaborarea dintre angajatori, autorități publice şi reprezentanţi ai societăţii civile, pe marginea acestei probleme care priveşte societatea în mod direct.