Miercuri, 08 Iulie 2015 11:49

Admitere 2015 la SNSPA: Calendarul înscrierilor, numărul de locuri şi subiectele posibile la examenul de admitere

Luni, 13 iulie, încep înscrierile la concursul de admitere la facultăţile din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), sesiunea iulie 2015. Înscrierea candidaţilor se va desfăşura la noul sediu al SNSPA, Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1, în intervalul orar 9-16.00.

Facultatea de Ştiinţe Politice a început selecţia candidaţilor încă din primăvară, cu prima sesiune de pretestare, desfăşurată în luna aprilie 2015.  Cei care doresc să obţină o notă mai mare, precum şi cei care nu au participat la prima sesiune de pretestare, se pot înscrie online, pentru cea de-a doua sesiune de pretestare, organizată pe 10 iulie 2015. Detalii pe admitere.snspa.ro.

Facultatea de Administraţie Publică
•    Înscrierea candidaţilor: 6 aprilie-22 iulie 2015

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
•    Înscrierea candidaţilor: 13-17 iulie 2015

Facultatea de Management
•    Înscrierea candidaţilor: 13-16 iulie 2015

Facultatea de Ştiinţe Politice
A doua sesiune de pretestare
•    Înscrieri online: 1 mai - 8 iulie 2015


Numărul de locuri
Pentru anul universitar 2015-2016, la admiterea la studii universitare de licenţă, SNSPA scoate la concurs 800 de locuri alocate de la buget, repartizate astfel:
•    Facultatea de Administraţie Publică: 225 de locuri
•    Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice: 250 de locuri
•    Facultatea de Management: 75 de locuri
•    Facultatea de Ştiinţe Politice: 250 de locuri


Condiţiile de admitere şi subiectele posibile

La SNSPA, condiţiile de admitere au rămas aceleaşi ca cele de anul trecut. La ciclul de studii universitare de licenţă, forma de învăţământ cu frecvenţă (IF), admiterea se face pe baza unui examen scris. Pentru a permite candidatului să-şi identifice nivelul de cunoştinţe, astfel încât să-şi poata defini o strategie de pregătire cât mai realistă, în timpul care i-a mai rămas până la examen, cele mai multe dintre facultăţile SNSPA au anunţat din timp lista de posibile subiecte şi întrebări de concurs, astfel încât candidaţii să fie bine pregătiţi pentru admitere.

Facultatea de Administraţie Publică
•    Proba de concurs: 24 iulie 2015

Examenul de admitere constă în susţinerea unei probe scrise (examen tip grilă, 30 de întrebări, o varianta de răspuns corectă) la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Economie, Geografie, Istoria românilor, Limba română, Limba engleză sau Democraţie şi stat de drept. Media examenului de admitere se calculează astfel: 80% din nota obţinută la proba scrisa + 20% din media obtinută la examenul de bacalaureat.

Facultatea de Administraţie Publică a pus la dispoziţia tuturor celor care vor susţine examenul de admitere o listă de întrebari de concurs, pentru fiecare disciplină. Dintre toate aceste întrebări, vor fi alese 30 pentru examenul grilă. Subiectele valabile pentru concursul de admitere sesiunea iulie 2015 pot fi descărcate de aici.

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
•    Proba de concurs: 19 iulie 2015

Concursul de admitere pentru specializările Comunicare şi relaţii publice şi Publicitate are loc simultan şi constă într-o singură probă scrisă, la alegerea candidatului, dintre următoarele discipline: Limba şi literatura română, Istorie, Psihologie, Economie. În aprecierea lucrării se va ţine seama de nivelul cunoştinţelor, de capacitatea de analiză, de argumentare şi interpretare, de aptitudinile de comunicare scrisă, de expresivitatea redactării, de stil şi de orizontul cultural al referinţelor critice.
Propunerile de subiecte la toate disciplinele pot fi vizualizate aici. În ziua concursului de admitere se extrag 3 subiecte dintre cele 60 propuse, pentru fiecare disciplină.

Facultatea de Management
•    Proba de concurs: 18 iulie 2015

Concursul de admitere la Facultatea de Management constă într-o probă scrisă alcătuită dintr-un test-grilă, cu întrebări sau probleme dintr-o singură disciplină, la alegerea candidatului, din: Economie, Geografie, Istoria României, Limba Engleză sau Matematică. Media examenului de admitere se calculează astfel: 65% nota obţinută la examenul grilă, 35% media de la bacalaureat.
Facultatea de Management propune candidaţilor câte o sută de posibile subiecte pentru proba scrisă la fiecare dintre disciplinele de concurs. Dintre aceste subiecte, în ziua examenului, vor fi trase la sorţi câte 30 de subiecte pentru Economie, Geografie, Istoria României și Limba Engleză şi 10 pentru Matematică. Propunerile de subiecte pot fi descăcate de aici.

Facultatea de Ştiinţe Politice
•    Pretestare: 10 iulie 2015
Pentru specializările Științe Politice și Relații Internaționale și Studii Europene, admiterea se face prin examen scris, susținut în două sesiuni de pretestare la una dintre următoarele discipline, la alegere: Filosofie, Sociologie, Economie, Psihologie, Istorie, Matematică.
Admiterea la specializările Sociologie și Psihologie se face în cele două sesiuni de pretestare pe baza a două criterii de evaluare:
•   Interviu: susținerea unei scrisori de intenție în fața comisiei de pretestare și se notează cu admis/respins.
•   Nota la una dintre discipline examenului de bacalaureat: sociologie, psihologie, economie, matematică, limba română, filosofie sau logică și argumentare (pe baza acestei note se va face ierarhizarea).

Toţi cei care doresc să afle mai multe informaţii legate de admiterea la SNSPA pot accesa site-ul admitere.snspa.ro

Ultima modificare Miercuri, 08 Iulie 2015 12:35