Vineri, 22 Ianuarie 2016 18:43

Decizia SNSPA privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante la Departamentul de Sociologie, Facultatea de Ştiinţe Politice

Şcoala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a respectat legislaţia în vigoare privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din universitate.


Senatul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative a scos la concurs mai multe posturi didactice, la toate structurile universității, pentru semestrul I al anului universitar 2015-2016, și a asigurat informarea publică pe pagina de internet a SNSPA, pe Portalul posturilor vacante din învățământul superior, gestionat de Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice și prin publicarea acestora în Monitorul Oficial al Românei nr. 1304 din 25.11.2015.

În baza Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, aprobată prin hotărârea Senatului SNSPA nr. 60 din 19.12.2013, propunerea de organizare a concursului pentru un post vacant se face de către departamentul în structura căruia se afla postul, prin referat avizat de consiliul departamentului sau de consiliul şcolii doctorale şi de consiliul facultăţii. Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobată de către decan şi înaintată Consiliului de Administraţie și Senatului universităţii - în vederea aprobării şi se transmite MENCS pentru publicarea în Monitorul Oficial al României.

Dar, ca urmare a informațiilor difuzate în spațiul public privind unele neclarități legate de scoaterea la concurs a posturilor didactice la Departamentul de Sociologie din cadrul Facultății de Științe Politice (SNSPA), și în urma consultării conducerii facultății, Şcoala Naţională de Studii Politice și Administrative a decis suspendarea procedurilor de concurs, din cadrul acestui departament, până la clarificarea tuturor aspectelor aflate în discuție. 

Această decizie a fost adoptată pentru a evita orice suspiciune care ar putea plana asupra organizării concursurilor didactice în SNSPA și pentru a asigura deplina transparență a procesului și egalitate de șanse pentru orice candidat care îndeplinește condițiile de înscriere la concurs.

Ultima modificare Vineri, 22 Ianuarie 2016 19:04