Joi, 19 Mai 2016 10:50

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, academicianul Mugur Isărescu la SNSPA

În cadrul seriei de evenimente dedicate aniversării a 25 de ani de la înfiinţarea Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative, academicianul Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Doctor Honoris Causa al SNSPA, a susţinut miercuri, 18 mai 2016, la sediul universității, prelegerea "Dezvoltarea României şi problemele convergenţei".

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per decidere la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.

La eveniment au participat conducerea actuală a universităţii, foşti rectori, conducerea facultăţilor, profesori, studenţi şi absolvenţi.

În prelegerea sa, acad. Mugur Isărescu a susţinut că, în perioada actuală, implicarea specialiştilor din mediul academic în dezbaterea publică a problemelor cruciale este deosebit de importantă. Membrii comunitatii academice pot şi trebuie să joace un rol catalizator în punerea bazelor unei strategiei naţionale de dezvoltare. Aceştia au capacitatea şi datoria de a furniza dezbateri de calitate, serioase, riguroase pentru a depăşi deficitul de analiză cu care ne confruntăm în momentul de faţă.

În continuare, acad. Mugur Isărescu a abordat problematica ritmului optim al creşterii economice, care să asigure un progres semnificativ în planul convergenţei, concomitent cu păstrarea echilibrelor macroeconomice. „Oricât de mult ne-am dori o apropiere rapidă de standardele de viaţă din Occident, este foarte important să fim conştienţi că pentru a nu deraia şi a nu întârzia exact ceea ce ne dorim să facem mai repede, pentru a nu întârzia procesul de convergenţă economică, reală şi nominală, trebuie să desfăşurăm această creştere economică, această dezvoltare, într-un ritm sustenabil.”

Tema convergenţei poate fi una care să unească naţiunea, consideră acad. Mugur Isarescu: „Este dezirabil să clădim pe fundaţiile care s-au ridicat deja şi să înţelegem că procesul de convergenţă este un efort colectiv, care are multe dimensiuni ce se susţin reciproc.”

În încheiere, acad. Mugur Isărescu s-a adresat întregii comunităţi SNSPA: „Sunteţi o Şcoală care a ajuns la maturitatea frumoasă a sfertului de secol şi puteţi avea un rol de frunte. Eu asta vă doresc, să contribuiţi activ la realizarea unui nou proiect de ţară. Vă doresc ca în următorii 25 de ani să ne chemaţi iar la jubileu să putem spune: convergenţa reală a României cu structurile europene este un fapt împlinit”. Textul integral al prelegerii se regăseşte pe website-ul www.bnr.ro.
 
În contextul creat de evenimentul aniversar,  prof. univ. dr. Vasile Secăreş, Rectorul fondator al SNSPA, a declarat: „SNSPA a fost fondată sub forma unui program de pregătire postuniversitară, după modelul școlilor de guvernare din Franţa – École Nationale d'Administration, a cunoscutului Colegiu al Europei de la Bruge şi a celor din SUA  - în primul rând JF Kennedy School of Government de la Harvard. Iniţiativa organizării sale a pornit de la cerinţele situaţiei cu care se confrunta România la începutul anilor ‘90 în privinţa formării şi perfecţionării specialiștilor în știinţele administrative și politice, de la necesitatea creării resurselor de expertiză în aceste domenii, a pregătirii unor specialiști pentru domeniul public, în condiţiile reformei și ale strategiei de integrare în structurile europene și euro-atlantice. În acest moment aniversar, alături de noi se află absolvenţi de renume din primele promoţii ale Şcolii din ţară dar şi din Republica Moldova - Ambasador Răduța Matache, Ambasador Mihai Gribincea şi Ambasador Sorin Ducaru, Assistant Secretary General, NATO. Cei mai mulţi sunt însă acolo unde îi cheamă responsabilităţile importante pe care le deţin, în structurile guvernamentale sau în instituţiile internaţionale, în ambasadele ţării sau în diferite misiuni în serviciul statului.”

Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), înfiinţată în 1991 ca școală de guvernare și de pregătire a specialiștilor în domenii esenţiale ale societăţii, este un reper în peisajul academic românesc.

SNSPA înseamnă astăzi garanţia calităţii, a seriozităţii, a dinamismului, a deschiderii spre Europa și spre lume. Universitatea se mândrește cu absolvenţi de renume, mulţi dintre ei fiind o sursă de inspiraţie pentru noile generaţii. În anii care au trecut de la înfiinţarea sa, SNSPA și-a îndeplinit obiectivul major- acela de a forma profesioniști capabili să contribuie, prin cunoștinţele lor, la elaborarea și gestionarea politicilor publice în cadrul instituțiilor statului, la dezvoltarea relațiilor internaționale ale ţării, la organizarea și conducerea afacerilor în cadrul companiilor private, la optimizarea procesului de comunicare și de construire a imaginii de ţară.

În acest moment, preocupările majore ale universităţii merg în direcţia consolidării a consolidării SNSPA ca școală de guvernare de factură europeană, care să contribuie la europenizarea societății românești. Viziunea SNSPA este ca, până în 2020, să își consolideze statutul de școală de guvernare cu vizibilitate şi relevanță regională şi europeană  şi este susținută de câteva axe prioritare, precum dezvoltarea instituţională, dezvoltarea relaţiei cu mediul de afaceri, dezvoltarea relaţiei cu studenţii, cercetarea și internaţionalizarea.

Ultima modificare Joi, 19 Mai 2016 16:43
Explains the (Modafinil for weight loss), a drug used for improving wakefulness in patients with excessive sleepiness, obstructive sleep apnea, and shift work is used to treat excessive sleepiness caused by narcolepsy Do not let anyone else take your. Selling or giving away is against the law.