Marți, 17 Mai 2016 11:42

The Lure of Technocracy, de Jürgen Habermas

Trebuie să construim Statele Unite ale Europei, spunea Winston Churchill în celebrul său discurs din 19 septembrie 1946, de la Zurich. Construcția europeană a necesitat mai mult decît voința politică rezultată din ruinele unei Europe distruse după cea de-a doua conflagrație mondială.

Au mai jucat fără îndoială. un rol mai mare sau mai mic, și interesele economice, geopolitice, sau, de ce nu, speranța că poate integrarea în Uniuniea Europeană (UE) va aduce cu sine un trai mai bun și ceva mai multă demnitate cetățenilor. În peste jumătate de secol de existență, UE s-a confruntat cu numeroase crize, fiind o provocare continuă pentru foarte mulți teoreticieni. Nu face excepție Jürgen Habermas, sociologul și filosoful german, cel care a tras de nenumărate ori atenția asupra unei tehnocrații fără rădăcini democratice.

Indiferent că scrie despre criza Zonei Euro, sau despre intervențiile politice din ultimii ani, Habermas nu poate trece cu vederea creșterea gradului de scepticism și respingerea birocrației de la Bruxelles. UE se află într-un impas ale cărui consecințe abia începem să le cunoaștem. Habermas susține că numai dacă abordarea tehnocratică va fi înlocuită de o democratizare de substanță a instituțiilor europene, UE își va putea îndeplini promisiunea privind capitalismul de piață care poate fi adus sub controlul politic la nivel supranațional.   

Ar trebui amintit faptul că Jürgen Habermas rămîne, în ciuda opiniilor sale critice, un partizan al Europei unite. Impasul structural al UE de astăzi este provocat de o criză de credibilitate, iar rezolvarea acestuia necesită o schimbare de atitudine din partea elitei de la Bruxelles. Crearea unei adevărate uniuni politice ar putea fi soluția căutată.   

Jürgen Habermas pare a fi ultimul european rămas pe baricade, gînditorul singuratic care înțelege ce se întîmplă, sesizează pericolele și întrezărește și potențiale soluții. Nu vrea ca UE să fie doar o pagină de istorie mondială, ci un succes, nu numai pentru elita europene, ci pentru toți cetățenii. Pentru acesta, Europa este un proiect de civilizație care nu are voie să eșueze, iar societatea mondială este perfect posibilă cu o singură condiție: împăcarea dintre democrație și capitalism.    

Puteți rezerva Jürgen Habermas, The Lure of Technocracy, utilizînd contul individual din catalogul online al Bibliotecii SNSPA.

Ultima modificare Marți, 17 Mai 2016 11:52