Luni, 05 Decembrie 2016 14:33

“Discurs şi adresare publică" şi “Comunicare în sectorul medical", două noi programe postuniversitare la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Începând cu anul universitar 2016-2017, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice organizează două programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă: “Discurs şi adresare publică (Public Speaking)”, respectiv “Comunicare în sectorul medical".

Programele au fost avizate de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice prin adresa nr. 2633/2634 din 29.11.2016. Fiecare program se desfăşoară pe durata a 112 ore didactice, are câte 14 credite ECTS şi se finalizează cu examen de certificare a competenţelor.

Programul “Discurs şi adresare publică (Public Speaking)” se adresează celor care profesează în domeniul comunicării, al consultanței și al vânzărilor, sau celor care ocupă poziţii de management în mediul public sau privat.

Programul “Comunicare în sectorul medical” este adresat profesioniştilor şi managerilor din domeniul medical, cu scopul de a dezvolta competenţe de comunicare și de management specifice. Programul contribuie astfel la buna funcţionare a instituţiilor de profil şi asigură un dialog eficient între actorii-cheie din sănătate.