Miercuri, 22 Februarie 2017 10:53

Burse pentru semestrul al II-lea

options trader login În perioada 27 februarie – 10 martie 2017, studenţii SNSPA pot depune la secretariatele facultăţilor cererile şi dosarele pentru aprobarea burselor pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017. Condiţia de obţinere a unei burse acordată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist.

le opzioni binarie sono legali in italia
În stabilirea repartizării burselor se va ţine cont de media obţinută la finalul semestrului I, anul universitar 2016-2017.

ob60 opzioni binarie quali sono i migliori broker per opzioni binarie Burse de ajutor social
Studenţii integralişti a căror familie nu a realizat pe ultimele trei luni un venit lunar mediu pe membru de familie mai mare decât salariu minim pe economie (1450 lei) îşi pot depune dosarul pentru acordarea unei burse de ajutor social.
Studenţii au obligaţia de a depune la dosarul de acordare a bursei sociale următoarele acte, în funcţie de situaţia în care se află solicitantul:

 • cerere personală de solicitare a bursei;
 • adeverinţă elev/student, pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 • copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, la care se adaugă talonul de pensie de urmaş;
 • copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/cupon privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student şi fraţii acestuia;
 • adeverinţă cu venitul realizat, de la fiecare membru de familie (pe ultimele 3 luni);
 • adeverinţă de şomaj şi/sau ajutor social;
 • declaraţie notarială pe propria răspundere a solicitantului bursei că nu beneficiază de alte venituri, în afara celor declarate;
 • ultimul talon de pensie, în cazul în care părinţii sunt pensionari;
 • adeverinţă de la Administraţia Financiară din care să reiasă că nu există alte surse de venit, la nivelul familiei;
 • adeverinţă şi declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de bursă de la altă instituţie de învăţământ superior, dacă este cazul.

intervista ricco con opzioni binarie
În anul universitar 2016-2017, semestrul al II-lea, studenţii SNSPA pot depune cerere/dosar pentru următoarele tipuri de burse:

 • Bursă de merit  
 • Bursă de studiu  
 • Bursă socială
 • Bursă de ajutor social ocazional (sarcină, deces sau îmbrăcăminte) – se acordă o singură data pe semestru
 • Bursa Specială SNSPA  -  conform propunerilor structurilor academice

binary option kraken Toate aceste categorii de burse se acordă numai pe bază de http://creditsmartrepair.com/bx/23/opzioni-binarie-orari.html opzioni binarie orari cerere.

Ultima modificare Miercuri, 22 Februarie 2017 11:06