Marți, 28 Martie 2017 09:45

Workshop EUbyCITIZENS, organizat de Centrul de Documentare Europeană, Departamentul Servicii pentru Comunitatea Universitară

Uniunea Europeană (UE) se confruntă cu o problemă de comunicare în relația cu cetățenii ei, acesta fiind și motivul neîncrederii în creștere care se manifestă în unele state membre. La Maison de l’Europe de Paris și partenerii săi în proiectul EUbyCITIZENS (ianuarie 2016 - iunie 2017) consideră că diversitatea politică și geografică a Europei reprezintă motivul bogăției culturii continentului și că soluția unei mai bune integrări ar consta într-o mai bună cunoaștere a istoriei noastre comune și a rolului Uniunii.

Scopul proiectului este acela de a oferi o mai bună înțelegere a istoriei europene și politicilor actuale, cu scopul de a implica mai mult cetățenii europeni în procesul democratic. Pentru atingerea acestui obiectiv ambițios, proiectul a adunat la un loc experți din societatea civilă care au dezbătut în timpul workshopurilor (Paris, Varșovia, Sofia, Belgrad, Ljubljana, Barcelona, București) pe trei teme: istoria UE, valorile acesteia, impactul politicilor europene asupra vieții cotidiene. Rezultatul final al proiectului îl constituie broșura intitulată The European Union seen by the European citizens / L’Union européenne vue par les citoyens européens. De asemenea, au fost realizate interviuri, conferințe, activități de informare și diseminare pe rețelele de socializare), cu scopul de a aduna cât mai multe puncte de vedere.


În timpul întâlnirii de la București (23 - 24 martie 2017), eveniment organizat de Centrul de Documentare Europeană din cadrul SNSPA, partenerii din cadrul proiectului au discutat despre impactul educațional și comunicațional al broșurii și prezentării digitale, instrumente care vor beneficia de o largă diseminare și care vor permite profesorilor, studenților și tuturor celor interesați accesul la un instrument pedagogic valoros. Calitatea materialelor este garantată de cei zece parteneri implicați în proiect, atât din statele membre, Maison de l’Europe de Paris (Franța); Solidarna Bulgaria (Bulgaria); The Beit Project (Spania); Hungarian European Society (Ungaria); Bronislaw Geremek Foundation (Polonia); Slovene Union of University Women (Slovenia); Școala Națională de Studii Politice și Administrative (România), cât și din țările candidate: Montenegrin Association of Political Science Students (Muntenegru), Centar za promociju interaktivnog obrazovanja i drustvenu akciju (Bosnia- Herțegovina); European Movement in Serbia (Serbia). Broșura și opiniile cetățenilor cu privire la istoria, valorile și viitorul UE vor fi adunate într-o prezentare Prezi, care va deveni atât un instrument digital cât și unul educațional. Lansarea broșurii și a prezentării digitale vor avea loc la Paris, de Ziua Europei (9 mai).

Ultima modificare Marți, 28 Martie 2017 12:27