Marți, 04 Aprilie 2017 16:27

Studiu despre politicile publice locale

Lucrarea „Public Policies in the Romanian local context. Strengthening the European dimension”, coordonată de lect. univ. dr. Cristina Nicolescu, conf. univ. dr. Cezar Manda, lect. univ. dr. Crina Rădulescu, cadre didactice ale Facultății de Administrație Publică, a fost publicată anul acesta la editura LAP Lambert Academic Publishing și este elaborată în cadrul proiectului „Fundamentarea cadrului de elaborare a politicilor publice locale la nivelul marilor colectivitati teritoriale din România, pe coordonatele valorilor europene incidente" (câştigat în cadrul competiţiei de granturi – Cercetători în formare Scoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA)/ Facultatea de Administraţie Publică (FAP) 2014, perioada desfășurare 2014-2016, autoritate contractantă: SNSPA, director de proiect: Cristina Nicolescu).

Studiul are drept resort esențial rezultatele și concluziile desprinse din lucrarea „Sustainable development: a new paradigm for the public administration. Interdisciplinary perspectives and European dimensions”, sub coordonarea acelorași cadre didactice, editată în anul 2015 de Lambert Academic Publishing House și elaborată în cadrul proiectului „Dezvoltarea sustenabilă: o nouă paradigmă pentru administraţia publică românească. Perspective interdisciplinare şi dimensiuni europene”, câştigat în cadrul competiţiei de granturi – Cercetători în formare, SNSPA/FAP 2012, perioada desfăşurare 2012-2014, autoritate contractantă: SNSPA, director proiect: Crina Rădulescu.

Ultima modificare Marți, 04 Aprilie 2017 16:30