Luni, 17 Iulie 2017 10:54

Procedura de admitere pentru românii de pretutindeni

Ministerul Educației Naționale a publicat Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior, pentru anul 2017-2018.


Potrivit metodologiei, tinerii din Republica Moldova, atât absolvenții cu bacalaureat în România, cât și cei cu bacalaureat în Republica Moldova, precum şi etnicii români din Albania şi Macedonia, vor depune dosarele de admitere la sediul universităţii unde doresc să dea admiterea şi vor candida pentru numărul de locuri alocate.

Puteţi consulta Metodologia, aici.
Puteţi consulta Legea nr. 299/2007 republicată privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, aici.

Calendarul concursurilor pentru candidaţii etnici români
Studii universitare de Licenţă
Perioada de înscriere:                 10 – 14 iulie 2017
Data anunţării rezultatelor concursurilor:     19 iulie 2017
Perioada de înmatriculare:             20 – 21 iulie 2017

Studii universitare de Masterat
Perioada de înscriere:                 17 – 21 iulie 2017
Data anunţării rezultatelor concursurilor:     25 iulie 2017
Perioada de înmatriculare:             27 – 28 iulie 2017

Studii universitare de Doctorat
Perioada de înscriere:                 12 – 22 septembrie 2017
Colocviul de admitere:                 25 – 28 septembrie 2017

 

Repartizarea locurilor la studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, aici.

 

Etapele concursului de admitere:

1. Pregătirea dosarului de admitere

Studii universitare de Licenţă/Master

Dosarul de concurs conține următoarele documente:
1.    Cerere de înscriere

2.    Declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română (Anexa 3);

Etnicii români din Republica Moldova vor depune declaratia, direct la SNSPA.
Etnicii români din Albania şi Macedonia vor depune la inscriere declaratia autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.


3.    Copia certificatului de naștere;
4.    Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
5.    Copia certificatului de căsătorie, după caz;
6.    Copia diplomei de Bacalaureat/Licenţă sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal/ învățământului superior;
7.    Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale/licenţă absolvite;
8.    Copia cărţii de identitate;
9.    2 fotografii color ¾;


2. Înscrierea la concursul de admitere
•    Dosarul de concurs poate fi transmis, numai în perioada de înscriere, prevăzută în Calendarul concursurilor pentru candidaţii etnici români,  în format electronic (toate documentele trebuie scanate în format .pdf), la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la sediul SNSPA din Bd. Expoziţiei  nr. 30A, etaj 8, camera 821, în intervalul orar: 10:00 – 15:00.
•    Confirmarea primirii dosarelor transmise prin e-mail se va face electronic la adresa emitentului.
•    La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original.

3. Admiterea la studii universitare de licenţă şi masterat

Candidaţii etnici români vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, în ordinea descrescătoare a mediei examenului de Bacalaureat/Licenţă, la programul de studiu pentru care au optat.

Criterii de departajare a candidaţilor:
1.    Media examenului de Bacalaureat/Licenţă (după caz);
2.    Media anilor de studii (liceu/facultate);
3.    Media clasei a IX-a/anului I;
4.    Media clasei a X-a/anului II;
5.    Media clasei a XI-a/anului III;
6.    Media clasei a XII-a/anului IV (dacă este cazul).

4. Confirmarea locului
Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, completând formularul din Anexa nr. 4, care se va depune la sediul SNSPA, din Bd. Expoziţiei  nr. 30A, etaj 8, camera 821, în perioada înmatriculării;

5. Depunere actelor în original
La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original.

Lista candidaților admiși
Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universități către Ministerul Educației Naționale-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, denumit în continuare MEN-DGRIAE, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora. MEN, MRP și MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.

 

Locuri la taxă

Românii de pretutindeni pot studia la SNSPA şi pe un loc la taxă, în limita capacităţii de şcolarizare.

Taxa de şcolarizare este în cuantumul stabilit pentru cetăţenii români.

Dosarul de candidatură, condiţiile de admitere şi perioada de înscriere sunt aceleaşi ca cele menţionate mai sus, aceleaşi pentru toţi candidaţii etnici români.

Detalii, aici.

Ultima modificare Marți, 18 Iulie 2017 15:17