Miercuri, 19 Iulie 2017 16:09

Continuă-ți studiile cu un program de masterat!

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) are un portofoliu complex, format din peste 50 de programe de masterat, în domenii precum: științe politice, ştiinţe administrative, drept, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relații internaționale şi management. Programele de masterat sunt proiectate atât pentru aprofundarea cunoştinţelor, dar şi în funcție de exigențele unui mediu socio-profesional dinamic, aflat într-o perpetuă schimbare.

Programele de masterat organizate de Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) sunt construite pentru pregătirea profesioniştilor conectaţi la schimbările extrem de rapide ale tehnologiei, ale cerinţelor pieţei, ale vieţii sociale şi profesionale în general.

Sunt aşteptaţi toţi cei care doresc să-şi dezvolte competenţe şi abilităţi necesare unei poziţii de top management în sectorul public sau privat, viitorii specialişti în comunicare şi publicitate care doresc dezvoltarea unei cariere în mediul international, profesionişti pregătiţi să îşi asume sarcini de brand manageri sau interesaţi în dezvoltarea unei cariere în managementul resurselor umane, viitorii experţi în gestionarea proiectelor cu finanţare europeană sau în evaluarea de politici publice şi a programelor europene, toţi cei care sunt interesaţi de o carieră diplomatică, în domeniul studiilor de securitate şi diplomaţiei, sau cei interesaţi de construirea unei cariere academice şi de cercetare.

CALENDAR ADMITERE 2017

Admiterea la programele de masterat din cadrul SNSPA se desfăşoară în luna iulie 2017. Calendarul admiterii la studii de masterat, sesiunea iulie 2017, poate fi consultat aici.

Numărul de locuri la buget, scoase la concurs, aici.

SNSPA are un portofoliu complex, format din peste 50 de programe de masterat.

 

Masteratele Facultăţii de Administraţie Publică, pentru o carieră de succes în instituţiile publice naţionale şi europene

Facultatea de Administraţie Publică este o facultate competitivă, care se mândreşte cu peste două decenii de experienţă academică şi de cercetare în ştiinţele guvernării şi mii de absolvenţi dedicaţi servirii interesului public.
Programele de masterat organizate de Facultatea de Administraţie Publică se adreseaza tuturor celor care îşi doresc să lucreze sau lucrează în instituţiile, autoritaţile şi agenţiile publice naţionale, locale sau europene şi persoanelor interesate de sectorul privat şi interacţiunile acestuia cu mediul public.

Admitere 2017

Unde vă înscrieţi: la sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1), etajul 6
Când vă înscrieţi: 15-23 iulie 2017
•    Luni-Vineri: 9:00-16:00;
•    Sâmbătă-Duminică: 9:00-13:00

FAP     

PROGRAME DE MASTERAT

    Managementul Sectorului Public
    Managementul sectorului public (cu predare în limba engleză)
    Puterea Executivă și Administraţia Publică
    Spaţiul Public European
    Studii Administrative Europene
    Drept şi guvernare europeană
    Dreptul colectivităţilor locale
    Managementul afacerilor publice
    Integritate publică şi politici anticorupţie

 

 Detalii despre programele de masterat ale Facultăţii de Administraţie Publică, aici.


Programe de masterat pentru viitorii specialişti în comunicare şi publicitate, social media şi marketing online, comunicare politică, afaceri europene şi managementul proiectelor

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) este una dintre instituțiile reprezentative de învățământ din România, care s-a afirmat ca o şcoală de comunicare de renume. În 24 de ani de activitate, profesorii Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice-SNSPA au format peste 14.000 de absolvenţi de studii de licenţă, masterat, doctorat şi studii postuniversitare, generații de experți în domeniile comunicării, relaţiilor publice şi publicităţii.

Masteratele Facultății de Comunicare și Relații Publice sunt proiectate și actualizate în strânsă legătură cu cerințele și tendințele pieței de muncă. Toate programele de masterat au o puternică dimensiune aplicativă, pe de o parte prin natura și obiectivele disciplinelor, pe de altă parte prin faptul că majoritatea profesorilor au acumulat și experiență ca practicieni sau consultanți.

Admitere 2017

Unde vă înscrieţi: la sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1), etajul 5
Când vă înscrieţi: 17-22 iulie 2017
Luni-Vineri: 9:00-16:00;
Sâmbătă-Duminică: 9:00-13:00

2     

PROGRAME DE MASTERAT

    Comunicare și Relaţii Publice
    Managementul Proiectelor
    Comunicare Audio-Video
    Brand Management și Comunicare Corporatistă
    Publicitate
    Comunicare Politică. Marketing Politic și Electoral
    Comunicare Managerială și Resurse Umane
    Management și Comunicare în Afaceri
    Social media şi marketing on-line
    Comunicare şi publicitate (cu predare în limba engleză)
    Marketing, publicitate şi relaţii publice (cu predare în limba engleză)
    Managementul proiectelor (cu predare în limba engleză)
    Comunicare și Afaceri Europene (cu predare în limba engleză)

 

 Detalii despre programele de masterat ale Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, aici


Masterate pentru manageri de succes

Facultatea de Management, cea mai tânără structură din cadrul SNSPA, îşi asumă rolul de a pregăti tinerii care îşi doresc o carieră în structurile de conducere ale organizaţiilor, în practica și consultanța de afaceri și management.

Programele de masterat din cadrul Facultății de Management oferă aplicanților flexibilitatea de a-și personaliza educația atât în funcție de propriile interesele specifice cât și în concordanță cu aspirațiile de carieră. Prin programele noastre de studii universitare de masterat, gândite după principiul “experiental learning”, ne propunem să depășim perspectiva unei simple pregătiri în domeniu oferind aplicanților posibilitatea reală de a deveni acei “lideri” cu potențial de dezvoltare a domeniului în care lucrează și totodată cei care pot transforma vieți, cariere și companii în povești de succes.

Admitere 2017

Unde vă înscrieţi: la sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1), etajul 4
Când vă înscrieţi: 12-15 iulie  2017, 17 iulie 2017 și 20, 21 și 25 iulie 2017, în intervalul orar 8.30-15.00, 24 iulie, până la 19.00.

1     

 

PROGRAME DE MASTERAT
  

Management și branding corporativ
Management and Digital Innovation / Management of Business, Innovation and Technology
Antreprenoriat şi management strategic
Programs and Investments Management (cu predare în limba engleză)

 

 

 Detalii despre programele de masterat ale Facultăţii de Management, aici.


160 de locuri la buget la masteratele de elită ale Facultății de Științe Politice

Facultatea de Ştiinte Politice este una dintre cele mai mari facultăţi de ştiinţe politice din România. Prin programele de studiu oferite şi activitatea de cercetare desfăşurată, Facultatea de Ştiinţe Politice îşi propune să dezvolte disciplina ştiinţelor politice şi a celor conexe dar şi valorile democratice şi civice ale societăţii româneşti.

Masteratele Facultăţii de Ştiinţe Politice oferă flexibilitate și specializare multidisciplinară, fiind gândite astfel încât să ofere un avantaj competitiv absolvenților, pentru că înțelegem că în societatea de astăzi este nevoie, mai mult decât oricând, de minți capabile să analizeze și să rezolve rapid și eficient probleme complexe. În acest sens încercăm să oferim atât predarea unor cunoștințe teoretice fundamentale cât și să formăm deprinderi practice. Absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Politice sunt apreciaţi pentru pregătirea solidă şi setul de abilităţi profesionale şi sociale deţinut şi actualmente lucrează atât în ţară cât şi în străinătate.

Admitere 2017

Unde vă înscrieţi: online, pe admitere-masterat.politice.ro
Când vă înscrieţi: până pe 21 iulie 2017.

fsp final

PROGRAME DE MASTERAT

    Ştiinţe politice
    Teorie şi analiză politică
    Sociologie aplicată: Devianță și ordine socială
    Antropologie
    Politici, gen şi minorităţi
    Dezvoltare şi cooperare internaţională
    Management şi guvernare
    Guvernare şi societate
    Politici publice şi integrare europeană
    Studii vizuale şi societate
    Studii de muncă (cu predare în limba engleză)
    Studii rome

 

 Detalii despre  programele de masterat ale Facultăţii de Ştiinţe Politice, aici.


10 programe de masterat pentru viitorii specialişti în relaţii internaţionale, diplomaţie şi studii de securitate

Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană (DRIIE) este domeniul fondator al Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) . Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană a fost gândit în aşa fel încât sa asigure o strânsă legătură între pregătirea teoretică şi practica executată în sfera politicii externe, de securitate sau apărare, dezvoltând soluţii capabile să realizeze conexiunea între zona academică şi cea de expertiză. Corpul profesoral al DRIIE este format din cadre didactice cu o îndelungată expertiză în domeniul relațiilor externe, diplomaţie, instituţii de securitate naţională, organizaţii nonguvernamentale international, reputaţi practicieni sau personalităţi ale vieţii publice româneşti şi europene.

Masteratele DRIIE sunt concepute şi derulate cu obiectivul strategic de a oferi cursanţilor competenţe esenţiale pentru o carieră de succes în aria profesională dinamică a relaţiilor internaţionale şi integrării europene. Oferta educațională a Departamentului este adaptată la noile cerințe și provocări ale unei societăți tot mai globalizate din care România face parte.

Admitere 2017

Unde vă înscrieţi: la sediul SNSPA (Bd. Expoziţiei, nr. 30 A, sector 1), etajul 4
Când vă înscrieţi: 13 – 22 iulie 2017

DRIIE     

PROGRAME DE MASTERAT


    Relaţii internaţionale şi integrare europeană
    Analiza şi soluţionarea conflictelor
    Politică şi economie europeană
    Evaluarea politicilor şi programelor publice europene
    Diplomaţie şi negocieri
    Studii aprofundate de relaţii internaţionale şi integrare europeană
    Modelul european: economia socială europeană
    Studii Latino-Americane (cu predare în limba engleză şi în limba spaniolă)
    Securitate şi diplomaţie (cu predare în limba engleză)
    Dezvoltare, cooperare internaţională şi ajutor umanitar (cu predare în limba engleză)

 

 Detalii despre programele de masterat ale Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană, aici.


 

Masterate Business la SNSPA

cover facebook snspa


Programele SNSPA de masterat cu aplicabilitate în domeniul business, cu predare în limba română și predare în limba engleză, se caracterizează prin excelență academică, dimensiune practică pregnantă și experiență internațională. Găsiți toate informațiile legate de aceste masterate, pe site-ul Masterate Business@SNSPA

Ultima modificare Miercuri, 19 Iulie 2017 21:51