Joi, 07 Septembrie 2017 12:14

Admitere pentru românii de pretutindeni | Sesiunea septembrie 2017

Încep înscrierile la cea de-a doua sesiune de admitere pentru românii de pretutindeni.

Calendarul concursului pentru candidaţii etnici români

Studii universitare de licenţă şi Studii universitare de master

Perioada de înscriere: 11 – 15 septembrie 2017
Data anunţării rezultatelor concursurilor: 18 septembrie 2017
Perioada de înmatriculare: 19 – 20 septembrie 2017

IMPORTANT!

• Dosarul de concurs poate fi transmis în perioadele de mai sus în format electronic (toate documentele trebuie scanate în format .pdf) la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la sediul SNSPA din Bd. Expoziţiei nr. 30A, etaj 8, camera 821, în intervalul orar: 10:00 – 14:00.

• Confirmarea primirii dosarelor transmise prin e-mail se va face electronic la adresa emitentului.
Dosarele transmise în afara perioadei de înscriere, care nu au fost acceptate în sesiunea din iulie 2017, trebuie retransmise electronic în perioada de admitere anunţată pentru luna septembrie, 11-15 septembrie 2017, conform calendarului şi programului afişat.
• Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmițând la SNSPA formularul din Anexa nr. 4;
• La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original.


Conţinutul dosarului de concurs 

Studii universitare de Licenţă/Master

Dosarul de concurs conține următoarele documente:

1. Cerere-formular de înscriere

Cerere de înscriere la studii universitare de licenţă
Cerere de înscriere la studii universitare de masterat


2. Declaraţia privind apartenenţa la identitatea culturală română (Anexa 3);
3. Copia certificatului de naștere;
4. Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
5. Copia certificatului de căsătorie, după caz;
6. Copia diplomei de Bacalaureat/Licenţă sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal/ învățământului superior;
7. Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale/licenţă absolvite;
8. Copia cărţii de identitate;
9. 2 fotografii color ¾;

Candidaţii etnici români vor fi admişi pe bază de concurs de dosar, în ordinea descrescătoare a mediei examenului de Bacalaureat/Licenţă şi a opţiunilor exprimate.

Criterii de departajare a candidaţilor:

1. Media examenului de Bacalaureat/Licenţă (după caz);
2. Media anilor de studii (liceu/facultate);
3. Media clasei a IX-a/anului I;
4. Media clasei a X-a/anului II;
5. Media clasei a XI-a/anului III;
6. Media clasei a XII-a/anului IV (dacă este cazul).


Numărul locurilor de studii universitare de licență şi de masterat pe SNSPA, în anul 2017-2018, pentru sesiunea septembrie 2017, pentru românii de pretutindeni:

  • Studii universitare de licență: 9 locuri buget, fara bursă
  • Studii universitare de masterat: 2 locuri buget, cu bursă, şi 6 locuri buget, fără bursă


IMPORTANT!

• Dosarul de concurs poate fi transmis în perioadele de mai sus în format electronic (toate documentele trebuie scanate în format .pdf) la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la sediul SNSPA din Bd. Expoziţiei nr. 30A, etaj 8, camera 821, în intervalul orar: 10:00 – 14:00.

• Confirmarea primirii dosarelor transmise prin e-mail se va face electronic la adresa emitentului.
• Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmițând la SNSPA formularul din Anexa nr. 4;
• La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original.

Ultima modificare Joi, 07 Septembrie 2017 13:07