Miercuri, 11 Aprilie 2018 11:10

Apariție editorială: Codificarea administrativă. Abordări doctrinare și cerințe practice

Lucrarea “Codificarea administrativă. Abordări doctrinare și cerințe practice”, coordonatori: Emil Bălan, Cristi Iftene, Dragoș Troanță, Marius Văcărelu, publicată la editura Wolters Kluwer România, București, cuprinde comunicările științifice și dezbaterile conferinței ,,Codificarea administrativă – Abordări doctrinare și cerințe practice” organizată de către Societatea Academică de Științe Administrative (S.A.Ș.A.) în parteneriat cu Centrul de Drept Public și Științe Administrative din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) în București, la data de 20 octombrie 2017.


În condițiile integrării europene, legiuitorul român are obligația să înfăptuiască atât armonizarea reglementărilor interne cu dreptul european, cât și unificarea și sistematizarea normativă, prin codificare și consolidare, pentru a asigura o bună guvernare și administrare și o mai bună protecție juridică a cetățenilor.
Dezideratul edificării unui stat de drept, democratic impune protejarea cetățenilor de exercițiul excesiv al puterii publice care conduce la încălcarea principiului securității raporturilor juridice, încălcare săvârșită prin promovarea și conservarea în sistemul juridic a unor norme neclare, lacunare sau contradictorii.
Și în domeniul funcționării statului, instaurarea unui climat de reflectare a supremației Constituției și a legalității presupune construirea unui sistem normativ care să corespundă unor standarde precum: accesibilitate, predictibilitate, stabilitate, încredere legitimă.
Acest proces este apreciat ca fiind unul dificil și de durată. Este esențial să se asigure calitatea reglementării și să se garanteze faptul că deciziile formalizate juridic sunt adaptate la nevoile societății.
O reglementare generală – de bază – a administrației publice poate fi o oportunitate pentru a înfăptui o sistematizare a normelor existente, o îndreptare a necorelărilor, o eliminare a paralelismelor și a contradicțiilor dintre normele care privesc aceleași instituții.
Oportunitatea deschisă de elaborarea proiectului Codului administrative este de dorit a fi urmată de mobilizarea cercetătorilor acestui domeniu pentru a da unei astfel de opere de reglementare monumentalitatea cuvenită și a asigura soluții legislative coerente, care să permită stabilitatea raporturilor juridice din sfera administrației publice.