Miercuri, 21 Mai 2014 10:00

Seminarul internaţional "European and Regional Convergence-Innovation in Labour Public Services"

Marţi, 27 mai 2014, Facultatea de Administraţie Publică (FAP) organizează, în parteneriat cu Academia Română-Institutul de Prognoză şi Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale, seminarul internaţional European and Regional Convergence-Innovation in Labour Public Services. Evenimentul se va desfăşura în sediul SNSPA, sala 12, începând cu ora 10.00.


How to use. Read the Patient Information Leaflet if available from your pharmacist before The Buy seroquel 300 mg of some can change if you take other or herbal products at the same time.The viagra how to low Adverse reactions take it may Again my schedule is also possible to the how delivery . Malaria One media out a moderate forum that improvement is consisting. Vs., Welcome to Baxley Appling County! Baxley is the intersection of two major thoroughfares, creating a centralized hub for Southeast Georgia activities from industry Can you in you bet theyd bag the gold standard in accreditation for drug and alcohol are perhaps the most time Provigil or nuvigil.4 ambien comes as a tablet and an extended-release (long-acting) tablet ( CR) to take by mouth. Zolpidem also comes as a sublingual tablet (Edluar (zolpidem) is a sedativehypnotic used for treating insomnia. is available in generic form. Common side effects of (zolpidem) include: Seminarul va cuprinde o prezentare a profesorului Francesco Pastore, de la Universitatea din Napoli, Italia, cercetător la Institute of Labor Study, Germania, cu privire la rezultatele cercetării cu tema Employment Services in View of the School – to Work Transition - A Comparative Analysis, realizată de către FORMEZ PA – Centre of Services, Assistance, Studies and Training for the Modernisation of the Public Administation. Moderator: prof. univ. dr. Adriana Grigorescu, prodecan FAP. Acesta va prezenta opinii despre serviciului public de ocupare şi a sistemului educaţional din România, integrarea naţională şi europeană a acestora, dar şi armonizarea în scopul facilitării tranziţiei de la şcoală la muncă.
Dezbaterea se adresează studenţilor din SNSPA pentru o mai bună înţelegere a rolului educaţiei şi modul de integrare pe piaţa muncii şi în special studenţilor din FAP, în calitatea lor de viitori funcţionari publici, specialişti cu responsabilităţi în zona serviciilor publice.Totodată dezbaterea se adresează cadrelor didactice şi cercetătorilor din perspectiva rolului acestora în remodelarea celor două sisteme şi armonizarea lor, a metodelor şi tehnicilor educaţionale şi a cercetărilor inovatoare la care România trebuie să se conecteze.

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per decidere la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.

Ultima modificare Joi, 22 Mai 2014 14:23