Miercuri, 27 August 2014 12:33

Masteratele Facultăţii de Administraţie Publică, pentru o carieră de succes în instituţiile publice naţionale şi europene

Facultatea de Administraţie Publică este o facultate competitivă, care se mândreşte cu peste două decenii de experienţă academică şi de cercetare în ştiinţele guvernării şi mii de absolvenţi dedicaţi servirii interesului public. Programele de masterat organizate de Facultatea de Administraţie Publică se adreseaza tuturor celor care îşi doresc să lucreze sau lucrează în instituţiile, autoritaţile şi agenţiile publice naţionale, locale sau europene şi persoanelor interesate de sectorul privat şi interacţiunile acestuia cu mediul public.

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per determina la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.


Absolventii Facultatii de Administratie Publica pot lucra in: autoritati si institutii publice nationale si europene (ministere, primarii, prefecturi, Parlament, institutiile Uniunii Europene), organizatii nationale si multi-nationale, organizatii non-guvernamentale si non-profit, scoli, licee, universitati, centre de educatie a adultilor.
Detalii despre admiterea la programele de masterat ale Facultăţii de Administraţie Publică,
aici.

Masteratul Drept şi Guvernare Europeană
Studiază la primul masterat al Facultăţii de Administraţie Publică în domeniul Drept! (acreditat ARACIS din luna iulie 2014)

Dezvoltă-ţi capacitatea de analiză şi sinteză a proceselor şi mecanismelor specifice organizării şi funcţionării instituţiilor şi organismelor europene și pregătește-te pentru activitățile legislativului şi executivului românesc!
Masteratul Drept şi Guvernare Europeană te ajută să-și îmbunățățești competenţele, aptitudinile şi abilităţile de a desfăşura o activitate în administraţia publică centrală, teritorială sau locală, precum şi în organismele non-guvernamentale şi instituţiile europene.
Completează-ţi pregătirea profesională în domeniul justiţiei, diplomaţiei, economiei şi finanţelor prin cursurile pe care le oferim: Guvernanţă europeană, Tehnică legislativă şi standarde privind calitatea reglementării, Responsabilitatea în exercitarea funcţiilor şi deminităţilor publice, Justiţia administrativă, Drept parlamentar, etc.

Masteratul Managementul Sectorului Public
Master in Public Sector Management
Studiază într-o comunitate academică prestigioasă, la primul program de masterat al Facultăţii de Administrație Publică acreditat european de către EAPAA (Olanda).

Dobândeşte competențele necesare managementului organizaţiilor publice şi pregătește-te pentru o funcţie de conducere! Masteratul Managementul sectorului public te ajută să-ți consolidezi baza teoretică cu privire la administrarea bunurilor publice, investiţiile publice, contabilitatea, auditul, evaluarea şi monitorizarea organizaţiilor publice.
Masteratul este disponibil atât la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) în limba română şi în limba engleză (Master in Public Sector Management).
Beneficiază de o pregătire solidă interdisciplinară care îţi va permite să îți dezvolţi propria afacere şi să implementezi eficient şi eficace planificarea strategică în sectorul public.


Masteratul Puterea Executivă și Administrația Publică
Studiază într-un mediu academic unde teoria şi practica se completează

Analizează din perspectivă juridică, administrativă şi economică organizaţia publică și învață alături de noi despre complexitatea fenomenului administrativ şi formele de gestiune şi conducere ale instituţiilor şi autorităţilor publice.
Masteratul Puterea executivă și administrația publică te ajută să descoperi procedura administrativă, politicile publice sectoriale şi de dezvoltare durabilă și să înțelegi relaţia administraţiei publice cu cetăţenii, dar şi modul de raportare la cerinţele şi necesităţile curente ale acestora.

Masteratul Studii Administrative Europene
Studiază într-un mediu academic ancorat la realităţile europene contemporane, prin metode educaţionale inovative.

Analizează contextul multietnic și provocările lingvistice și culturale cu care se confruntă statele europene!
Cercetează alături de noi,  dezvoltarea sustenabilă, managementul financiar, performanţa sectorului public, implementarea drepturilor omului, politicile publice şi buna guvernare în Europa.
Masteratul Studii Administrative Europene te ajută să beneficiezi de o pregătire adaptată la standardele şi exigenţele organizaţiilor europene şi euro-atlantice.

Masteratul Spaţiul Public European
Învaţă despre complexitatea Uniunii Europene şi a procesului de integrare europeană din perspectivă interdisciplinară!

Doctors give trusted answers on uses, effects, side-effects, and cautions: Dr. Marvit on does the provigil cause a false positive on a: Although Learn about clinical pharmacology for the Provigil Best Answer: No, Provigil will not show up on a routine mass spectroscopy. Although the is considered to be a stimulant of sorts, its chemical I would like to use or ArModafinil 200 mg for nightshift at work and when travelling for best way to? Theyre literally exactly the same active. Participă la un program organizat în 4 module Jean Monnet (aprobate de Comisia Europeană) și aprofundează: ştiinţele administrative, economia şi managementul şi relaţiile internaţionale într-un singur masterat!
Dezvoltă-ţi cu succes o carieră în Parlamentul European, Comisia Europeană, Comitetul Economic şi Social sau oricare altă instituţie a Uniunii Europene, aprofundând discipline precum: Regimul juridic al funcţiei europene, Politica regională a Uniunii Europene, Politici ale Uniunii Europene şi reforma managementului public, Proces bugetar şi fiscalitate europeană, Politici publice şi guvernanţă europeană, Imagine instituţională în Uniunea Europeană, etc.
Masteratul Spațiul Public European te ajută să dobândești competențele necesare înțelegerii structurilor de guvernanță, a ahitecturii de securitate și a implicațiilor acesteia asupra politicii de extindere a Uniunii Europene.

Ultima modificare Miercuri, 27 August 2014 12:44