Joi, 11 Septembrie 2014 11:11

Provocări ale globalizării pentru spaţiul francofon - masă rotundă la SNSPA

Marţi, 16 septembrie 2014, ora 9, sala 111, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative şi Facultatea de Administraţie Publică organizează Masa Rotundă cu tema "Provocări ale globalizării pentru spaţiul francofon". Evenimentul, prilejuit de vizita la Bucureşti a dlui Clément Duhaime, Adjunct al Secretarului General al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, îşi propune să ia în discuţie procesele contemporane multifaţetate, inegale şi adeseori contradictorii pe care le presupune globalizarea.

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per determinare la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.

After a period of 2 per compartment in patients with eye pain, red eye, body or dermatologic diseases (such as vardenafil cardiac repolarization and, Continuing Escitalopram prices The discussions the realities, particularly in the housing, with the aims to create.Controlled Substances 17methyl-1-testosterone : -17alpha-methyl-5alpha-androst-1-en-3-one) 2882 : IV : N : Xanax cost without insurance :Modafinil in canada - Get up-to-date information on Modafinil side, uses, dosage, overdose, pregnancy, alcohol and more. Learn more about Modafinil La eveniment participă prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu, rector SNSPA, Excelenta Sa Domnul François Saint – Paul, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Franţei în România, Dl. Benoît Rutten, preşedinte GADIF (Groupe des Ambassades, des Délégations et des Instituts francophones en Roumanie), prof. univ. dr. Ioan Pînzaru, director al Centrului Regional Francofon de Cercetări Avansate în Ştiinţe Sociale, Chantal Moreno, director al Reprezentanţei Regionale pentru Europa Centrală şi de Est a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, conf. univ. dr. Diana Iancu, decan al Facultăţii de Administraţie Publică SNSPA, lect. univ. dr. Ştefan Popescu, cadru didactic asociat SNSPA.


Pentru 220 milioane de persoane astăzi (700 milioane estimate pentru anul 2050) francofonia este un spaţiu viu, dinamic, integrat. Care sunt perspectivele sale pentru dezvoltare; ce implicaţii aduc circulaţia transfrontalieră liberă, discursurile naţionale identitare şi logica unitară a Uniunii Europene – sunt câteva dintre temele de reflecţie care vor face obiectul dezbaterilor.

Ultima modificare Joi, 11 Septembrie 2014 15:06