Vineri, 12 Iunie 2015 11:07

Programul Studii fundamentale în sociologie, un masterat ancorat în realitatea socială

Sursa foto: http://highschoolsocialstudies.cmswiki.wikispaces.net/Sociology Sursa foto: http://highschoolsocialstudies.cmswiki.wikispaces.net/Sociology

Programul de masterat Studii fundamentale în sociologie îşi propune să deschidă calea profesionalizării în domeniul sociologiei şi totodată să confere expertiza necesară pentru activitatea de cercetare specifică ştiinţelor sociale. Acesta are o substanţială componentă teoretică care este dublată însă, de o dimensiune practică care îl individualizează între toate celelalte programe de acest fel din România.

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per determinare la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.

Masteratul de Studii fundamentale in sociologie presupune un program de cercetare socială avansată, centrat pe evaluarea, fundamentarea şi proiectarea acţiunii sociale.

Detalii despre admitere, aici.

Is available? is one of the hardest pharmaceuticals to find. There are a lot of illegal sites offering, there are a few legal sites Going through the hassle of ordering and picking up prescription drugs is no longer necessary. Thanks to the Internet, people can purchase from their own sent to Cause hypotension can I take while on warfarin Valerian valium mail order sent to maximum dosage for dogs. 3mg categoria TODAY OFFER: Only 1.71 per pill. Xanax(Mental Disorders) - Alprazolam Guaranteed lowest prices,Benzodiazepine Conversions. Comparative dosages alprazolam, diazepam, oxazepam, Temazepam anxiety, clonazepam, chlordiazepoxide Masterul de Studii fundamentale in sociologie oferă absolvenţilor competenţe deosebite în analiza calitativă şi cantitativă a instituţiilor şi proceselor sociale, dar şi în domeniul managementului organizaţiilor şi al instituţiilor, inclusiv în procesele de criză. Este deschis pentru toţi candidaţii care au licenţe în domenii de graniţă sau care vor să se specializeze în diverse ramuri ale sociologiei, pe baza pregătirii prealabile pe care o au în domeniul lor de licenţă, cum ar fi, spre exemplu, sociologia medicală, sociologia vizuală, psihologia socială, sociologia artei etc.

Competenţele referenţiale pe care noi urmărim să le formăm absolvenţilor noştri îi fac pe aceştia să poată lucra cu performanţe deosebite în domenii multiple precum:

 • cercetare socială şi marketing,
 • management şi terapii organizaţionale,
 • dezvoltare locală şi regională,
 • consiliere în organizaţii economice sau politice
 • consiliere în instituţii culturale,
 • derulare de programe de diplomaţie culturală,
 • derulare programe civice, sociale etc. în ONG-uri,
 • publicitate şi relaţii publice,
 • jurnalism şi media,
 • expertiză în planificare strategică şi audit instituţional

Nu în ultimul rând, acest master în sociologie poate fi continuat de absolvenţi în cadrul Şcolii doctorale în domeniul sociologiei, din SNSPA. În acest fel, absolvenţii noştri îşi pot defini o carieră academică completă cu şanse majore pe piaţa muncii.

Acest program de masterat are o structură dinamică, puternic ancorată în realitatea socială, din acest motiv pentru seriile care au intrat în acest an universitar, ca şi pentru seria viitoare de masteranzi, o componentă curriculară importantă, teoretică şi aplicativă, este dată de centrarea pe procesele şi implicaţiile sociale ale crizei mondiale actuale. Din acest punct de vedere, acest masterat reprezintă singurul program de studii avansate de cercetare socială care are o dimensiune aplicativă centrală în acest domeniu.

Domeniile principale de interes care sunt acoperite de programul de master sunt următoarele:

 • Migraţia şi efectele sociale şi economice ale proceselor migraţioniste;
 • Analiza organizaţiilor în perspectiva reformei instituţionale din România;
 • Gestiunea proceselor de reformă instituţională;
 • Analiza proceselor şi sistemelor aflate în criză – abordări teoretice şi practice;
 • Cercetare socială avansată – calitativă şi cantitativă cu aplicaţii în sociologie, antropologie, marketing, economie, comunicare, studii culturale etc.
 • Sociologie vizuală si marketingul imaginii publice.
 • Sociologie medicală;
 • Sociologia grupurilor de interese

Masteratul pune un accent deosebit pe componenta practică, pe dezvoltarea unor abilităţi de cercetare şi de lucru care sunt cerute imperios de piaţa forţei de muncă. Disciplinele studiate, aici.

Colaborarea SNSPA cu alte universităţi din străinătate, în diverse programe academice, asigură oportunităţi de studiu în universităţi occidentale pentru masteranzii noştri.

Ultima modificare Vineri, 12 Iunie 2015 11:10