Vineri, 12 Iunie 2015 11:30

Comunicare managerială şi resurse umane, un masterat pentru elitele profesionale din domeniul resurselor umane

Piaţa resurselor umane în România este într-o continuă dinamică în ultimii ani, factorii fiind multipli: concurenţa din ce în ce mai puternică în diverse sectoare de activitate, maturizarea culturii organizaţionale şi manageriale în mediul de afaceri românesc, preluarea modelelor de comunicare din mediul de afaceri de către structuri administrative şi instituţionale care nu apelează în mod obişnuit la managementul strategic clasic (de exemplu, instituţii publice, organizaţii de tip politic sau civic, organizaţii neguvernamentale). În ciuda acestei dinamici, elitele profesionale din domeniul resurselor umane sunt foarte rare.

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per definire la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.

Această deficienţă a resurselor umane româneşti are efecte negative vizibile atât imediat (considerarea, în multe situaţii, a activităţii de administrare a examenelor şi a documentelor de angajare ca management al resurselor umane), dar şi pe termen lung (o întârziere a dezvoltării domeniului în raport cu mediul internaţional).

Programul de masterat Comunicare managerială şi resurse umane, organizat de Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, se adresează celor care doresc dezvoltarea unei cariere în managementul resurselor umane, permiţând dobândirea de cunoştinţe de specialitate caracteristice domeniului. Masteratul este disponibil atât la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF), cât şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR). Detalii despre admitere, aici.


Obiectivele strategice ale programului de masterat Comunicare managerială şi resurse umane vizează:

 1. Însuşirea de către studenţi a informaţiilor de specialitate indispensabile unor viitori experţi în Comunicare managerială şi resurse umane (fie că vor lucra în organizaţii, fie că vor fi consultanţi independenţi), precum şi a principalelor concepte, teorii, metode şi instrumente de analiză specifice domeniului (managementul strategic al resurselor umane, psihometrie, stres ocupaţional, sănătate organizaţională etc.).
 2. Constituirea şi consolidarea capacităţilor analitice, sintetice şi interpretative ale studenţilor în raport cu fenomene, structuri şi procese sociale, cu precădere cele legate de analiza spaţiului organizaţional sau de evoluţia mediului de afaceri. De altfel, orientarea către dimensiunea practică a procesului de învăţământ reprezintă o prioritate în sine, dar care trebuie dublată de formarea unei culturi profesionale fundamentale, comune tuturor practicienilor din domeniul comunicării şi al resurselor umane.
 3. Promovarea interdisciplinarităţii, obiectiv care poate garanta o coeziune mai puternică între activităţile studenţilor şi profesiunea viitoare a acestora. Domeniul Comunicării Manageriale şi al Resurselor Umane reprezintă locul de întâlnire dintre ştiinţele sociale şi cele economice, dintre perspectivele macrosociale sau macroeconomice şi studiile de psihologie individuală, de grup şi organizaţională. Disciplinele propuse reflectă acest caracter interdisciplinar al pregătirii, oferind în acelaşi timp studenţilor posibilitatea alegerii unor domenii de interes mai restrânse.
 4. Scopul cognitiv al procesului de învăţământ trebuie dublat de un scop formativ, pentru ca absolvenţii acestei specializări să poată ajunge într-adevăr membri ai unui corp profesional de elită: un accent special trebuie pus în consecinţă pe formarea atitudinilor specifice profesiilor aferente comunicarii manageriale şi al resurselor umane şi, în acealaşi timp, necesare în mediul concurenţial foarte dur în care are loc exercitarea acestor profesii. Spiritul critic, atitudinea proactivă, orientarea către inovaţie şi disponibilitatea către dialog sunt câteva dintre cele mai importante dimensiuni formative vizate de această specializare.
 5. What exactly is the lorazepam? (Lorazepam) is an What exactly is the foster care and adoption? lorazepam is also sold under the brand name. What Is the Valium for tmj and Alprazolam? What Is the Lorazepam and ?For anxiety treatment, it is recommended that people start with the lowest possible Alprazolam half life urine strength. As this eMedTV Web page explains, many people take either 0.25. Racordarea sistemului de învăţământ românesc la cel european, nu doar în privinţa structurii legal-administrative, ci şi în privinţa conţinuturilor şi metodelor de învăţământ. Trebuie să avem în vedere că specialiştii pe care ne propunem să îi formăm pot să lucreze pe o piaţă mult mai largă decât cei care au absolvit studiile cu câțiva ani în urmă, şi anume pe piaţa europeană; pe de altă parte, reversul medaliei constă în posibilitatea ca însăşi piaţa românească a forţei de muncă să devină atractivă pentru absolvenţii specializărilor similare din Europa, ceea ce înseamnă că aceşti specialişti trebuie să fie capabili să reziste concurenţei chiar pe o piaţă locală foarte dinamică. Principalele instrumente în realizarea acesui obiectiv strategic sunt reprezentate de colaborările internaţionale cu alte universităţi europene, prin intermediul programelor Erasmus.

Disciplinele studiate:

 • Managementul strategic al RU. Diagnoza organizaţională
 • Cultură şi comportament organizaţional
 • Managementul personalului
 • Managementul strategic al RU. Schimbarea organizaţională
 • Drept şi legislaţia muncii
 • Relaţii publice în organizaţii
 • Evaluarea în MRU
 • Formarea profesională şi trainingul
 • Introducere în psihodiagnoză
 • Politici ocupaţionale în UE
 • Capital intelectual
 • Metode de cercetare în științele comunicării
 • Managementul talentului în organizaţii  
 • Sănătate organizaţională
 • Recrutarea și selecția de personal
Ultima modificare Vineri, 12 Iunie 2015 11:33