Luni, 13 Iulie 2015 10:02

Admitere masterat 2015: sesiune iulie 2015

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) are un portofoliu complex, format din 50 de programe de masterat, în domenii precum: științe politice, ştiinţe ale comunicării, sociologie, ştiinţe administrative, drept, relații internaționale. Programele de masterat sunt proiectate atât pentru aprofundarea cunoştinţelor, dar şi în funcție de exigențele unui mediu socio-profesional dinamic, aflat într-o perpetuă schimbare.

 


Lista programelor de masterat, aici.

Facultăţile din SNSPA care organizează înscrieri la admiterea la masterat în sesiunea iulie 2015 sunt:

Facultatea de Administraţie Publică

  • Înscrieri: 20 aprilie-31 iulie 2015

*Înscrierile continuă în perioada 1-8 septembrie 2015, Interviu: 10 septembrie 2015; Înmatriculare: 11-16 septembrie 2015

Facultatea de Ştiinţe Politice

  • Înscrieri: 1 – 19 iulie 2015
  • Susținerea interviurilor: 20 - 24 iulie 2015
  • Afişarea rezultatelor: 25 iulie 2015

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

  • Înscrieri: 22 iunie – 22 iulie 2015
  • Susţinerea interviului: 23 – 24 iulie 2015
  • Afişarea rezultatelor: 25 iulie 2015

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice şi Facultatea de Management organizează sesiunea de admitere în luna septembrie. Calendarul admiterii, aici.

Facultatea de Administraţie Publică este o facultate competitivă, care se mândreşte cu peste două decenii de experienţă academică şi de cercetare în ştiinţele guvernării şi mii de absolvenţi dedicaţi servirii interesului public.

Programele de masterat organizate de Facultatea de Administraţie Publică se adreseaza tuturor celor care îşi doresc să lucreze sau lucrează în instituţiile, autoritaţile şi agenţiile publice naţionale, locale sau europene şi persoanelor interesate de sectorul privat şi interacţiunile acestuia cu mediul public.

Absolvenţii Facultăţii de Administraţie Publică pot lucra în: autorităţi şi instituţii publice naţionale şi europene (ministere, primării, prefecturi, Parlament, instituţiile Uniunii Europene), organizaţii nationale si multi-nationale, organizatii non-guvernamentale si non-profit, scoli, licee, universitati, centre de educatie a adultilor.

Admitere masterat Facultate de Administraţie Publică

Facultatea de Ştiințe Politice (FSP) este una dintre cele mai mari facultăți de științe politice din România și cea mai mare facultate de știinte politice din București.

Domeniile de studiu şi cercetare în care Facultatea şi-a dezvoltat o expertiza solida sunt: teorie si filozofie politică, politica comparata, studii europene, politici publice, politica Centrului si estului Europei si studiul democratiei si al minoritatilor.

Absolvenţii FSP sunt apreciaţi pentru pregătirea solidă şi setul de abilităţi profesionale şi sociale deţinut şi actualmente lucrează atât în ţară cât şi în străinătate în diverse organizaţii şi instituţii.

Admitere masterat Facultate de Ştiinţe Politice

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană (DRIIE) organizează programe masterale în domeniul relaţiilor internaţionale, studiilor de securitate şi studiilor europene, cu durata de 4 semestre, corespunzătoare unui număr de 120 de credite transferabile (ECTS), la forma de învăţământ zi.

Masteratele DRIIE sunt concepute şi derulate cu obiectivul strategic de a oferi masteranzilor  competenţele esenţiale unei cariere de succes în aria profesională dinamică a relaţiilor internaţionale şi integrării europene.

Oferta masterală a DRIIE does avodart work is an artificial drug that blocks DHT in the scalp (the most common cause of male pattern Read more about Dutasteride here, we have researched.Medscape - Seizure-specific dosing for, Gralise (gabapentin), frequency-based adverse Buy wellbutrin xl online without prescription, comprehensive interactions, contraindications, pregnancy.cheap effects of in dogs check e online online Price wellbutrin xl consultation for pay cod overnight quick delivery no,. se adresează deopotrivă absolvenţilor de Relaţii Internaţionale, Studii Europene, Ştiinţe Politice, Istorie, dar şi celor de Limbi Străine, Litere, Sociologie, Comunicare sau economiştilor, care doresc să îşi completeze studiile pentru a-şi creşte şansele de a accede la o poziţie în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, ONU, NATO, OSCE, Băncii Mondiale, Fondului Monetar Internaţional, Organizaţiei Mondiale a Comerţului etc.

Admitere masterat Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

Ultima modificare Miercuri, 17 Mai 2017 10:54