Luni, 19 Octombrie 2015 14:05

A patra conferință anuală "Reforma statului. Instituţii, proceduri, resurse ale administraţiei publice"

Vineri, 23 octombrie 2015, la Centrul Internaţional de Conferinţe al SNSPA (str. Emanoil Bacaloglu nr. 2, Sector 2, București), Centrul de Drept Public și Știinţe Administrative SNSPA, în parteneriat cu Institutul de Drept Public și Știinţe Administrative al României și Societatea Academică de Știinţe Administrative, organizează conferinţa „Reforma statului. Institutii, proceduri, resurse ale administratiei publice”.

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per decidere la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.


Lucrările conferinţei se vor desfășura în cadrul a două secţiuni. O primă secţiune va aborda Perspectivele constituționale, iar în cea de a doua secţiune vor fi analizate Mecanismele și resursele Administrației publice. În acest an se va organiza și o secţiune Poster, la care va fi încurajată participarea cu lucrări a unor tineri cercetători - masteranzi, doctoranzi ori postdoctoranzi.
Dezbaterea propusă în cadrul acestei conferinţe dorește să adune laolaltă specialiști de elită în dreptul public și știinţele administrative românești, precum și reprezentanţi de seamă ai cercetării știinţifice din universităţi străine.


Dezvoltată iniţial ca o platformă de diseminare a rezultatelor cercetării știinţifice ori de analiză a cadrului administrativ existent, conferinţa - la care se reunesc în mod tradiţional peste 60 de specialiști în drept public și știinţe administrative - a evoluat spre un for de dezbatere și analiză a noilor direcţii de cercetare în domeniu.


Reforma statului trebuie să pornească de la regândirea misiunilor și a identităţii instituţiilor acestuia, pe baza exigenţelor unei guvernări democratice, eficientă și transparentă. Dezbaterea temei se impune a avea în vedere o perspectivă constituţională, precum și una care să privească aspectele practice ale organizării și funcţionării statului și ale justiţiei actului de putere.
Participanţii se pot înscrie cu lucrări la conferinţă utilizând formularul electronic încărcat pe pagina conferinţei,
www.cdpsa.ro/evenimente.


Publicarea lucrărilor se va realiza prin intermediul unui volum colectiv, editat la o editură de prestigiu internaţional - în anii anteriori lucrările au fost publicate la Editura Wolters Kluwer. Totodată, se realizează procedurile în vederea publicării lucrărilor relevante editate în limba engleză în Procedia – Social and Behavioral Sciences editată de Elsevier.

Ultima modificare Marți, 20 Octombrie 2015 14:07