Miercuri, 26 Octombrie 2016 13:22

A III–a ediţie a conferinţei internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic al UE”

Joi, 27 octombrie 2016, Facultatea de Administrație Publică (SNSPA), Editura WOLTERS KLUWER ROMÂNIA şi MANAGEMENT LAW CONSULTING organizează a III–a ediţie a conferinţei internaţionale „Probleme actuale ale spaţiului politico-juridic  al UE”.


În anul 2016, Societatea Română de Drept European (SRDE), în contextul preocupărilor sale ce vizează, potrivit Statutului său, analiza şi evoluţia Dreptului european cu toate implicaţiile produse, inclusiv din perspectivă concret - aplicativă, îşi propune să  continue ciclul de conferinţe centrate pe actualitatea spaţiului politico-juridic al UE, ce a debutat în anul 2013, organizând, în cadrul parteneriatului academic cu Facultatea de Administraţie Publică a SNSPA, o nouă manifestare ştiinţifică, respectiv cea de-a treia ediţie a Conferinţei Internaţionale.

Tonight I have taken 5mg ambien, then 5 which I only 1, Anxiety from depression, Lack of deep sleep,memory issues,fatigue and tolerance. A coworker. of considered a strong dose? Of is considered a normal dosage for that.If you REALLY wana calm down,try maybe 40 of. La acest eveniment, în cadrul căruia se vor prezenta şi  dezbate probleme de maxim interes, atât cu caracter teoretic, ştiinţific, dar şi  de ordin practic, concret, mai cu seamă în raport de impactul normelor europene asupra ordinii juridice naţionale, sunt aşteptaţi  cercetători, cadre didactice universitare, persoane care exercită funcţii la nivelul diverselor instituţii europene şi naţionale de profil, precum şi practicieni, de la nivelul administraţiei publice centrale şi locale, în a căror activitate apar interferenţe cu aplicarea dreptului UE ori cu alte exigenţe europene.
Din această perspectivă,  subiectele abordate în cadrul lucrărilor ce vor fi prezentate, sub forma comunicărilor sau articolelor ce ulterior vor fi şi publicate, se vor înscrie din punct de vedere tematic, în cadrul celor două axe principale, anume:

AXA  I: Politici, strategii şi norme europene
AXA  II: Implementarea dreptului european şi administraţia publică  


Lucrările ediţiei a III-a a Conferinţei se vor desfăşura la sediul SNSPA – sala Multifuncțională (parter), situat pe Bd. Expoziţiei nr. 30 A, sectorul 1, Bucureşti.

Programul Conferinţei

 

Ultima modificare Miercuri, 26 Octombrie 2016 16:35