Miercuri, 23 Martie 2016 13:35

In memoriam Solomon Marcus, mesaj din partea Comitetului de Organizare al Conferinţei Semiosis in Communication 2016

In memoriam

„De-a v-aţi ascunselea”... cu Solomon Marcus si Umberto Eco

“Dacă cineva mă întreabă de ce trăiesc îi spun că pentru nevoia de mirare, pentru nevoia de extaz. Mi-am permis să nu mă plictisesc niciodată, eu de plictiseală am aflat de la alţii nu de la mine.”

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per definire la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.

 

Pe 26 septembrie 2015, într-un articol din Adevărul, profesorul Solomon Marcus recita câteva versuri din poezia „De-a v-aţi ascuns...“, a lui Arghezi. O ştia încă din anii copilăriei!

„Dragii mei, o să mă joc odată / Cu voi, de-a ceva ciudat. / Nu ştiu când o să fie asta, tată, / Dar, hotărât, o să ne jucăm odată, / Odată, poate, după scăpătat. / E un joc viclean de bătrâni / Cu copii, ca voi, cu fetiţe ca tine, / Joc de slugi şi joc de stăpâni, / Joc de păsări, de flori, de câni, / Şi fiecare îl joacă bine. / Ne vom iubi, negreşit, mereu / Strânşi bucuroşi la masă, / Subt coviltirele lui Dumnezeu. / Într-o zi piciorul va rămâne greu, / Mâna stângace, ochiul sleit, limba scămoasă. / Jocul începe încet, ca un vânt, / Eu o să râd şi o să tac, / O să mă culc la pământ. / O să stau fără cuvânt, / De pildă, lângă copac. […]“

Poezia continuă cu versurile:

„E jocul sfintelor Scripturi. / Aşa s-a jucat şi Domnul nostru Isus Hristos / Şi alţii, prinşi de friguri şi de călduri, / Care din câteva sfinte tremurături/ Au ispravit jocul, frumos. / Voi să nu vă mâhniţi tare / Când mă vor lua şi duce departe / Şi-mi vor face un fel de înmormântare / În lutul afânat sau tare. / Aşa e jocul, începe cu moarte. […]”

Peste exact cinci luni, pe 26 februarie 2016, Solomon Marcus ne îndemna: “Să pornim în căutarea lui Umberto Eco, fără prejudecăţi disciplinare şi didactice, să savurăm spectacolul „de-a v-aţi ascunselea” pe care ni-l oferă”. Avea să fie ultimul său articol, publicat în revista România Literară şi scris în memoria prietenului său, Umberto Eco.

Prin diversitatea domeniilor abordate, precum şi prin dimensiunea transdisciplinară a practicii sale teoretice, Solomon Marcus a fost un spirit enciclopedic, de factură renascentistă; a fost îndrăgostit deopotrivă de matematică, teatru, poezie şi multe alte paradigme universale. Prefera acest cuvânt celui de discipline. I se părea că acesta din urmă impune graniţe arbitrare între diferitele modalităţi de cunoaştere. Ca şi Umberto Eco, a fost „un om prin excelenţă liber, […], un semiotician născut, un semiotician până în măduva oaselor”.

generic , 100mg - 30 pills, Bahamas. 100 Buy topamax online topamax interaction withdrawal symptoms , 100mg - 120 pills, Kosovo. pharmacy used for.Modalert 200 mg Pills Review of Side Effects, Dosages and Where to. How does Pharmaceuticals Modalert compare to Modafinil 200 mg and tablets?Xanax warnings comes as a tablet, an extended-release tablet, an orally disintegrating tablet (tablet that dissolves quickly in the mouth), and a concentrated solution What Are Some Prescription Drugs That Are Like? and one drug may not be a suitable substitute for. better known by its brand. Solomon Marcus era un spirit socratic. Îi plăcea să „pervertească” tinerii către libertate, să-i deschidă către spectacolul mirării, al întrebării şi al greşelii. Îi invita permanent să descopere „jocul cel mare”, să „se caţere” către ordinea ascunsă a lumii. A vizitat zeci de licee şi universităţi din România, a conferenţiat, a discutat cu elevi, studenţi şi profesori. Nu cu mult timp în urmă a enunţat cele “zece nevoi umane”, în complementaritate cu cele zece porunci. Un strigăt inocent, pentru împrospătarea sistemului nostru educaţional.

Ca semiotician ne-a lăsat lucrări de referinţă, care vor fi utile multor generaţii de intelectuali: Semiotica folclorului. Abordare lingvistico-matematică, Semne despre semne, Semiotica matematică a artelor vizuale, Arta şi ştiinşa, Moduri de gândire, la care trebuie să adăugăm cartea apărută acum 5 ani, Paradigme universale, o sinteză a gândirii marelui cărturar.

Eero Tarasti afirma despre Solomon Marcus că „Nici un alt semiotician nu este atât de acurat şi provocator în raţionamentul său despre problemele fundamentale ale disciplinei noastre”. Pentru Marcel Danesi,  Solomon Marcus a fost „un gigant al semioticii”.

Solomon Marcus a plecat să se joace „De-a v-aţi ascunselea” împreună cu Umberto Eco, un coleg de meserie şi de generaţie (s-a născut cu 7 ani mai târziu decât el şi a murit cu 26 de zile înaintea lui).

Suntem cu toţii în acest joc.
Dar ce miracol este să fii în acest joc alături de Solomon Marcus şi Umberto Eco!

Prin plecarea lui Solomon Marcus, Conferinţa Semioză în comunicare. Cunoaştere şi învăţare nu a rămas fără preşedinte de onoare. Dimpotrivă, statura de prestigiu internaţional a savantului Solomon Marcus, apreciat, citat şi premiat pe toate meridianele, va patrona lucrările conferinţei noastre, care se va transforma, astfel, într-un omagiu adus marelui cărturar.


Comitetul de Organizare al Conferinţei Internaţionale Semiosis in Communication: Knowing and Learning – 2016

 

 

Ultima modificare Miercuri, 23 Martie 2016 14:00