Luni, 29 Mai 2017 09:38

Admitere 2017 | Înscrieri, numar de locuri, probe de concurs şi subiecte posibile

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) are un portofoliu complex, format din nouă programe de studii universitare de licenţă.

Vezi aici care sunt cele 9 specializări
Evaluarea candidaţilor care se pregătesc pentru a deveni studenţi SNSPA este foarte importantă, fiind dovada că dispun de pregătirea ce le asigură şanse de reuşită în cei trei ani de facultate.

Admiterea la studiile universitare de licenţă din cadrul SNSPA se desfăşoară în luna iulie 2017, imediat după examenul de bacalaureat.
Facultatea de Ştiinţe Politice a început selecţia candidaţilor încă din primăvară. La prima sesiune de pretestare, desfăşurată în luna aprilie 2017, candidaţii au avut ocazia să-şi evalueze cunoştinţele la disciplinele de concurs. Cei care vor dori să obţină o notă mai mare, precum şi cei care încă nu s-au decis, o pot face în cea de-a doua sesiune de pretestare, desfăşurată în luna iulie.

FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

unsecured bad debt consolidation loans Înscrieri: 10-18 iulie 2017 
http://www.ecannus.com/eic/pd/223/3936.html bank of america loan payoff Proba de concurs: 20 iulie 2017
Detalii, aici.

bad credit unsecured personal loans uk Număr de locuri la buget: 225

http://www.bpuholdings.com/po/54/958.html where can i get a loan in texarkana ADMITERE
http://www.thecurbcreator.com/pq/125/2195.html home loan subsidy in budget 2015-16 80% nota obţinută la examenul de admitere*
*Examen scris (examen tip grilă), la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Economie, Geografie, Istorie, Limba română, Limba engleză sau Stat şi democraţie.
mortgage loan agents in mumbai 20% media examenului de bacalaureat

Subiectele valabile pentru concursul de admitere sesiunea iulie 2017 pot fi descărcate de calculate interest on loan excel aici. Dintre toate aceste întrebări, vor fi alese 30 pentru examenul grilă.

Învăţământ la distanţă (ID), eagle loan san antonio aici.


FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

http://www.ecoshelta.com/pd/54/916.html personal loan with overdraft facility Înscrieri: 10-14 iulie 2017 
cheap rate car loans Proba de concurs: 16 iulie 2017
Detalii,  mogo payday loan alternative aici.

http://www.thoughtden.co.uk/pd/156/2719.html direct lender installment loans texas Număr de locuri la buget: 200

who will give me a payday loan with bad credit ADMITERE
Examen scris, la una dintre urmatoarele discipline, la alegere: Limba şi literatura română; Istorie; Psihologie; Economie.

Propunerile de subiecte la toate disciplinele pot fi vizualizate aici. În ziua concursului de admitere se extrag 3 subiecte dintre cele 45 propuse, pentru fiecare disciplină.


FACULTATEA DE MANAGEMENT

Înscrieri: 12-17 iulie 2017
Proba de concurs: 19 iulie 2017
Detalii, aici.

Număr de locuri la buget: 75

ADMITERE
65% nota obţinută la Examen scris (tip grilă)*
* Test-grilă, cu întrebări sau probleme dintr-o singură disciplină, la alegerea candidatului, din: Economie, Geografie, Istoria României, Limba Engleză sau Matematică.
35% media de la bacalaureat

Facultatea de Management propune candidaţilor câte o sută de posibile subiecte pentru proba scrisă la fiecare dintre disciplinele de concurs. Propunerile de subiecte pot fi descăcate de aici. Dintre aceste subiecte, în ziua examenului, vor fi trase la sorţi câte 30 de subiecte pentru Economie, Geografie, Istoria României și Limba Engleză şi 10 pentru Matematică.


FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE

Înscrieri online: 8 mai - 10 iulie 2017

Pretestare:

  •     12 iulie 2017 – Proba scrisă pentru specializările: Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
  •     13 iulie 2017 – Interviu pentru specializările: Sociologie, Psihologie

Detalii, aici.

Număr de locuri la buget: 250

ADMITERE

  •     Pentru specializările Științe Politice și Relații Internaționale și Studii Europene:

Examen scris, susținut în două sesiuni de pretestare la una dintre următoarele discipline, la alegere: Filosofie, Sociologie, Economie, Psihologie, Istorie, Matematică.

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor și a opțiunilor formulate

  •     Pentru specializările Sociologie și Psihologie:

•    Interviu: susținerea unei scrisori de intenție în fața comisiei de pretestare și se notează cu admis/respins.
•    Nota la una dintre discipline examenului de bacalaureat: sociologie, psihologie, economie, matematică, limba română, filosofie sau logică și argumentare (pe baza acestei note se va face ierarhizarea).

Ierarhizarea se va face în baza notei obținute la una dintre disciplinele examenului de bacalaureat enumerate mai sus.


Locurile alocate pentru cetățenii de etnie romă

În vederea înscrierii la facultate, candidaţii de etnie romă trebuie să prezinte la înscriere o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor. Cetățenii de etnie romă pot consulta mai jos numărul de locuri alocat pentru admiterea 2017 la SNSPA, pentru fiecare facultate. Din cifra de şcolarizare de la buget alocată pe 2017 sunt repartizate 10 locuri pentru candidaţii din etnia romă,  astfel:

    3 locuri la Facultatea de Administraţie Publică
    3 locuri la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
    2 locuri la Facultatea de Management
    2 locuri la Facultatea de Ştiinţe Politice

Locuri alocate candidaţilor din Republica Moldova, cu bacalaureat în România

    Facultatea de Administraţie Publică:  3 locuri cu bursă, 4 locuri fără taxă, fără bursă
    Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice: 3 locuri cu bursă, 4 loc fără taxă, fără bursă
    Facultatea de Management:  1 loc cu bursă, 1 loc fără taxă, fără bursă
    Facultatea de Ştiinţe Politice: 4 locuri cu bursă , 8 loc fără taxă, fără bursă

SNSPA acordă, în afara cifrei de şcolarizare finanţate de la buget, 9 (nouă) locuri cu scutire de  taxă de şcolarizare  absolvenţilor cu  diplomă de  bacalaureat  proveniţi  din  centrele  de  plasament, în condiţiile stabilite de senatul universitar.

    2 locuri la Facultatea de Administraţie Publică (1 loc la Administraţie publică, 1 loc la Administraţie europeană)
    2 locuri la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (1 loc la Comunicare şi Relaţii Publice, 1 loc la Publicitate)
    1 loc la Facultatea de Management
    4 locuri la Facultatea de Ştiinţe Politice (1 loc la Ştiinţe Politice, 1 loc la RISE, 1 loc la Sociologie, 1 loc la Psihologie)

Ultima modificare Luni, 29 Mai 2017 11:11