Joi, 30 Iunie 2016 11:48

Masteratele Facultăţii de Administraţie Publică, pentru o carieră de succes în instituţiile publice naţionale şi europene

Facultatea de Administraţie Publică este o facultate competitivă, care se mândreşte cu peste două decenii de experienţă academică şi de cercetare în ştiinţele guvernării şi mii de absolvenţi dedicaţi servirii interesului public. Programele de masterat organizate de Facultatea de Administraţie Publică se adreseaza tuturor celor care îşi doresc să lucreze sau lucrează în instituţiile, autoritaţile şi agenţiile publice naţionale, locale sau europene şi persoanelor interesate de sectorul privat şi interacţiunile acestuia cu mediul public.

 

Absolvenţii Facultăţii de Administraţie Publică pot lucra în: autoritati si institutii publice nationale si europene (ministere, primarii, prefecturi, Parlament, institutiile Uniunii Europene), organizatii nationale si multi-nationale, organizatii non-guvernamentale si non-profit, scoli, licee, universitati, centre de educatie a adultilor.
Detalii despre admiterea la programele de masterat ale Facultăţii de Administraţie Publică, aici.

Masteratul Drept şi Guvernare Europeană

Studiază la primul masterat al Facultăţii de Administraţie Publică în domeniul Drept!

Dezvoltă-ţi capacitatea de analiză şi sinteză a proceselor şi mecanismelor specifice organizării şi funcţionării instituţiilor şi organismelor europene și pregătește-te pentru activitățile legislativului şi executivului românesc!
Masteratul Drept şi Guvernare Europeană te ajută să-și îmbunățățești competenţele, aptitudinile şi abilităţile de a desfăşura o activitate în administraţia publică centrală, teritorială sau locală, precum şi în organismele non-guvernamentale şi instituţiile europene.

Completează-ţi pregătirea profesională în domeniul justiţiei, diplomaţiei, economiei şi finanţelor prin cursurile pe care le oferim: Guvernanţă europeană, Tehnică legislativă şi standarde privind calitatea reglementării, Responsabilitatea în exercitarea funcţiilor şi deminităţilor publice, Justiţia administrativă, Drept parlamentar, etc.

 

Masteratul Managementul Sectorului Public
Master in Public Sector Management

Studiază într-o comunitate academică prestigioasă, la primul program de masterat al Facultăţii de Administrație Publică acreditat european de către EAPAA (Olanda).

Dobândeşte competențele necesare managementului organizaţiilor publice şi pregătește-te pentru o funcţie de conducere! Masteratul Managementul sectorului public te ajută să-ți consolidezi baza teoretică cu privire la administrarea bunurilor publice, investiţiile publice, contabilitatea, auditul, evaluarea şi monitorizarea organizaţiilor publice. Masteratul este disponibil atât la forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) în limba română şi în limba engleză (Master in Public Sector Management).
Beneficiază de o pregătire solidă interdisciplinară care îţi va permite să îți dezvolţi propria afacere şi să implementezi eficient şi eficace planificarea strategică în sectorul public.

 

Masteratul Puterea Executivă și Administrația Publică

Studiază într-un mediu academic unde teoria şi practica se completează

Analizează din perspectivă juridică, administrativă şi economică organizaţia publică și învață alături de noi despre complexitatea fenomenului administrativ şi formele de gestiune şi conducere ale instituţiilor şi autorităţilor publice.
Masteratul Puterea executivă și administrația publică te ajută să descoperi procedura administrativă, politicile publice sectoriale şi de dezvoltare durabilă și să înțelegi relaţia administraţiei publice cu cetăţenii, dar şi modul de raportare la cerinţele şi necesităţile curente ale acestora.

 

Masteratul Studii Administrative Europene

Studiază într-un mediu academic ancorat la realităţile europene contemporane, prin metode educaţionale inovative.

Analizează contextul multietnic și provocările lingvistice și culturale cu care se confruntă statele europene!
Cercetează alături de noi,  dezvoltarea sustenabilă, managementul financiar, performanţa sectorului public, implementarea drepturilor omului, politicile publice şi buna guvernare în Europa.
Masteratul Studii Administrative Europene te ajută să beneficiezi de o pregătire adaptată la standardele şi exigenţele organizaţiilor europene şi euro-atlantice.

 

Masteratul Spaţiul Public European

Învaţă despre complexitatea Uniunii Europene şi a procesului de integrare europeană din perspectivă interdisciplinară!

Participă la un program organizat în 4 module Jean Monnet (aprobate de Comisia Europeană) și aprofundează: ştiinţele administrative, economia şi managementul şi relaţiile internaţionale într-un singur masterat!
Dezvoltă-ţi cu succes o carieră în Parlamentul European, Comisia Europeană, Comitetul Economic şi Social sau oricare altă instituţie a Uniunii Europene, aprofundând discipline precum: Regimul juridic al funcţiei europene, Politica regională a Uniunii Europene, Politici ale Uniunii Europene şi reforma managementului public, Proces bugetar şi fiscalitate europeană, Politici publice şi guvernanţă europeană, Imagine instituţională în Uniunea Europeană, etc.
Masteratul Spațiul Public European te ajută să dobândești competențele necesare înțelegerii structurilor de guvernanță, a ahitecturii de securitate și a implicațiilor acesteia asupra politicii de extindere a Uniunii Europene.

 

Masteratul Dreptul Colectivităţilor Locale

Dreptul colectivitatilor locale ofera cunostinte, abilitati, competente in domeniul Drept pentru administratia publica locala, necesare unor ocupatii din sfera autoritatilor colectivitatilor locale, a puterii executive, a unor functii si demnitati care implica exercitiul puterii publice. Programul se adreseaza unor ocupatii din administratia publica locala – de predilectie – precum si pentru alte ocupatii din grupa majora 1 COR, ocupatii care pretind atat cunostinte de stiinte administrative, cat si cunostinte juridice aprofundate privind dreptul colectivitatilor locale si mecanismele acestuia.

 

Masteratul Managementul afacerilor publice

Masteratul “Managementul Afacerilor Publice” este un masterat interdisciplinar care are drept obiectiv principal asigurarea conexiunilor necesare dintre sectorul public si sectorul privat. Termenul de “afaceri publice” este adeseori utilizat pentru a desemna relatia existenta intre o organizatie si alti actori interesati. Acesti actori pot apartine mediului politic, sectorului public, sectorului corporatist, mediului sindical, mediului de cercetare (think tanks), organizatiilor profesionale si mass media.
Desi nu exista o denumire formalizata pentru specialistul in afaceri publice sau pentru pozitia in cadrul unei organizatii, acesta poate activa in urmatoarele domenii: afaceri publice, afaceri guvernamentale, relatii guvernamentale, afaceri parlamentare, relatii parlamentare, afaceri europene, consilier politic, consultanta, comunicare corporatista, relatii cu comunitatea etc.
Pentru a raspunde exigentelor pietei muncii, pregatirea masteranzilor are in vedere acoperirea unei largi palete de discipline, specifice domeniului stiintelor administrative, stiintelor juridice, si stiintelor economice. Acestea confera absolventului abilitatile necesare unei insertii rapide pe piata muncii.

 

Masteratul Integritate publică şi politici anticorupţie

Integritate publica si politici anticoruptie este un program de master creat din initiativa Facultatii de Administratie Publica a SNSPA, cu aportul Transparency International Romania, pentru a raspunde unei provocari emergente pe piata muncii din Romania, dar deja consacrata in spatiul vest-european, avand o puternica orientare aplicativa si de dezvoltare personala si profesionala. Pregatirea specialistilor in domeniul politicilor de conformitate are in vedere dezvoltarea de abilitati si competente in domeniul integritatii publice, a politicilor antifrauda si anticoruptie, astfel incat acestia sa asigure functiunile cheie la nivelul organizatiilor publice si private de securizare impotriva vulnerabilitatilor si de asistenta si promovare a masurilor de evitare a vulnerabilitatilor in domeniul integritatii publice, a politicilor antifrauda si anticoruptie.

Ultima modificare Marți, 30 Noiembrie 1999 04:19