Miercuri, 20 Iulie 2016 14:46

Anunţ pentru cei care au susţinut pretestarea la Facultatea de Ştiinţe Politice

Toţi cei care au susţinut pretestarea la Facultatea de Ştiinţe Politice (în aprilie şi/sau iulie), au luat peste 5 la proba scrisă sau au primit calificativul admis la interviu, şi au promovat examenul de bacalaureat trebuie să încărcace documentele scanate, solicitate de Facultatea de Ştiinţe Politice, în perioada 21-24 iulie.
În caz contrar, nu vor putea fi admişi!

Zithromax è un antibiotico a largo spettro. Prima di assegnare farmaco paziente per determinare la sensibilità per i capelli che ha causato la malattia in questo paziente. dovrebbe essere sempre presa un'ora prima dei pasti o 2 ore dopo un pasto. Il farmaco viene assunto solo 1 volta al giorno.

Candidaţii care au obtinut cel putin media 5 în urma probei scrise sau calificativul admis se vor putea inscrie pentru anul universitar 2016-2017.

Înscrierea se va realiza on-line in perioada 21-24 iulie 2016, incarcand pe site admitere.politice.ro, in contul generat pentru pretestare, urmatoarele documente scanate (.pdf, .jpg):

  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta; pentru absolventii de liceu promotia 2016, adeverinta eliberata de liceu in care se mentioneaza atat media generala de bacalaureat, cat si notele obtinute la probele sustinute;
  • candidatii de la programul de studiu/specializarea Sociologie sau Psihologie vor preciza dicilplina de la examenul de bacalaureat care va fi luata in calcul pentru ierarhizare precum și nota obtinută;
  • declaraţie pe proprie raspundere ca nu a urmat alte forme de studii universitare pe locuri subventionate de la bugetul de stat (pentru promotii anterioare 2016);
  • declaratie pe proprie raspundere pentru candidatii pe locurile speciale (roma; Republica Moldova, cu bacalaureatul sustinut in Romania);
  • adeverinta din care sa rezulte calitatea de student si regimul de studii (pentru studentii care urmeaza o a doua specializare);
  • diploma obtinuta la olimpiade scolare cu mentionarea notei obtinute (unde este cazul).

Afisarea listei cu admiterea candidatilor pe forme de finantare: 25 iulie 2016.

ATENȚIE! Candidații care nu vor incarca documentele in cont nu vor fi clasificati.

Ultima modificare Miercuri, 20 Iulie 2016 15:48