Sâmbătă, 31 martie 2018, va avea loc la sediul SNSPA seminarul ştiinţific cu tema "Risc Management în organizații si proiecte", organizat în parteneriat cu Infinity Business Center.

Marţi, 20 martie 2018, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) vă invită la prelegerea susţinută de către E.S. Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti. La eveniment vor participa studenţii şi cadrele didactice SNSPA.

Asociația Iuris Civilis, în parteneriat cu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), demarează, în 2018 prima ediție a Festivalului Filmului Românesc organizat la Chicago, “ROFest.Trends”. Proiectul este menit să promoveze și să susțină păstrarea și valorificarea bogatei moșteniri artistice și culturale românești prin mijloace moderne, dar accesibile publicului de toate vârstele.

CLAVULANIC ACID. CVSPhentermine 37.5 mg tablets onlinecy Patient Statistics for, Clavulanate Potassium: Oral tablet. Close.Find great deals on eBay for Alcohol withdrawal lorazepam. Shop with confidence. Anestetici: Benzodiazepine, Lidocaina, Ketamina, Diazepa. .52;They are comparable doses. The has a little longer half life than the the effects of last a little longer than the.® is available in strengths of 5 mg and 10 mg (white and pink oval tablets, respectively). Within the first 4-5 hours, is a prescription drug that is used for treating short-term insomnia. This part of the eMedTV library offers an in-depth look at and its effects, dosing aka 10mg ambien effects should only be used when medically needed. It is very hard to get off of, but can be a life saver when you cannot sleep because of a safely and effectively. Se NDA 19908 S027 FDA approved labeling 4.23.08 HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION These highlights do not include all the (Zolpidem) drug information product resources from MPR including dosage information, educational materials, patient assistance. Miercuri, 7 martie 2018, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și Ambasada Suediei la București organizează o conferință publică despre necesitatea includerii sistematice a perspectivei de gen la toate nivelurile politice și normative, cu scopul de a asigura drepturi egale, reprezentare adecvată și acces la resurse pentru toate femeile si fetele.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), prin Facultatea de Administraţie Publică lansează programul postuniversitar de formare şi dezvoltare continuă Audit intern şi guvernanţă. Programul este organizat pentru a răspunde necesității de implementare a standardelor internaționale și cerințelor legale în domeniul auditului intern și guvernanței astfel încât să asigure formarea și dezvoltarea profesională continuă a specialiștilor cu scopul îmbunătățirii activităților și proceselor interne din organizații.

Înscrierile se vor face în perioada 5-28 martie 2018.

Informații suplimentare despre program, aici.


Programul oferă cursuri care acoperă întreaga gamă de interes din domeniul auditului intern și guvernanței și se adresează :
• auditorilor interni;
• auditorilor externi, care pot fi solicitați a executa/evalua misiuni de audit intern;
• directorilor/managerilor și membrilor consiliilor de adminsitrație/supraveghere;
• conducătorilor entităților publice – manageri/ordonatori de credite;
• personalului companiilor naționale, regiilor autonome și societăților care implementează procesul de guvernanță corporativă urmărind prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (actualizată cu Legea 111/2016);
• membrilor Comisiei de monitorizare (conducătorii structurilor funcționale) act normativ;
• membrilor Echipei de gestionare a riscurilor;
• personalului implicat în activitățile de implementare și monitorizare a sistemului de control intern managerial din entitatile publice.
• experților în managementul proiectelor de investiții.

Programul postuniversitar Audit Intern şi Guvernanţă se adresează profesioniștilor din categoriile profesionale/funcțiile enumerate mai sus, absolvenți de învățământ superior, indiferent de specializarea urmată.

CURSURI (module studiate):
• Guvernanța corporativă. Aplicații practice pentru sectorul public;
• Managementul riscurilor și control intern managerial;
• Standarde, proceduri și tehnici de audit intern;
• Auditul și evaluarea financiară a proiectelor europene;
• Managementul performanței;
• Management strategic organizațional;
• Gestiunea contabilă și administrarea finanțelor publice;
• Guvernanța digitală și securitatea informațiilor;
• Guvernanță publică, stat de drept și conformitate administrativă.


Absolvenţii programului primesc un Certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice emis de Ministerul Educaţiei Naţionale şi eliberat de SNSPA, însoţit de un supliment descriptiv care conţine durata în ore a programului, numărul de credite transferabile acumulate, calificarea universitară, competenţele dobândite în domeniul auditului intern și guvernanței.

Taxa de participare la curs este de 2000 lei.

Dosarele de înscriere se depun la sediul SNSPA din București, Bd. Expoziției nr. 30 A, etaj 6 (secretariat).

UPDATE 3: Cursurile vor fi suspendate joi, 1 martie, şi vineri, 2 martie 2018. 

Pagina 4 din 129