Achiziții publice

Achiziții publice

Anunțuri

Răspuns solicitare clarificare 11.09.2019

 

Anunț de atribuire privind câștigătorul pentru achiziția de bunuri achiziția de echipamente IT – Lot 1 și Lot 3

 

Anunț de atribuire privind câștigătorul pentru achiziția de bunuri achiziția de echipamente IT – Lot 4

 

 

Proiect privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi Competitive pentru Universităţi – Centre de Învăţare
Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Titlul subproiectului: Creativitate și Excelență în Studiu, Integrare Academică și Socială – CESIAS@SNSPA
Acord de grant nr. 96/SGU/CI/II
Finantat de: Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (MEN-UMPFE)
Perioada de implementare: 17 decembrie 2018 – 16 decembrie 2021 (36 luni)

Achiziția de echipamente IT-reluare procedură
Invitația de participare
Specificațiile tehnice
Model contract

 

 

Anunț de atribuire privind câștigătorul pentru achiziția de bunuri achiziția de echipamente de tipărire/ copiere

 

Proiect privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi Competitive pentru Universităţi – Centre de Învăţare
Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Titlul subproiectului: Creativitate și Excelență în Studiu, Integrare Academică și Socială – CESIAS@SNSPA
Acord de grant nr. 96/SGU/CI/II
Finantat de: Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă(MEN-UMPFE)
Perioada de implementare: 17 decembrie 2018 – 16 decembrie 2021 (36 luni)

Achiziția de echipamente IT-reluare procedură
Invitatia de participare
Specificatiile tehnice
Model contract

 

 

 

Anunț de atribuire privind câștigătorul pentru achiziția de bunuri achiziția de teste psihologice si vocaţionale – Proiect privind Învățământul Secundar (ROSE)

 

Servicii pentru campanie de publicitate la radio (înregistrare și difuzare spot radio) în cadrul proiectului  “Mind the Gap: EU Cohesion Policy helps Increasing the Quality of Life for the Citizens of Romania”/”Mind the Gap: Politica de Coeziune a UE contribuie la creșterea calității vieții pentru cetățenii României”

Invitație de participare
Caiet de sarcini
Model contract servicii
Formulare

 

Achiziția de echipamente de protecţie şi monitorizare a circulaţiei bunurilor – Proiect privind Învățământul Secundar (ROSE)

 

Servicii de creare de continut multimedia in vederea diseminarii in mediul on-line, pentru implementarea proiectului “Mind the Gap: EU Cohesion Policy helps Increasing the Quality of Life for the Citizens of Romania”/”Mind the Gap: Politica de Coeziune a UE contribuie la creșterea calității vieții pentru cetățenii României”.

 

Proiect privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi Competitive pentru Universităţi – Centre de Învăţare
Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Titlul subproiectului: Creativitate și Excelență în Studiu, Integrare Academică și Socială – CESIAS@SNSPA
Acord de grant nr. 96/SGU/CI/II
Finantat de: Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă(MEN-UMPFE)
Perioada de implementare: 17 decembrie 2018 – 16 decembrie 2021 (36 luni)

Achizitia de echipamente IT
Invitatia de participare
Specificatiile tehnice
Model contract

Achizitia de echipamentele tiparire/copiere
Invitatia de participare
Specificatiile tehnice
Model contract

Achizitia de echipamente de protecţie şi monitorizare a circulaţiei bunurilor
Invitatia de participare
Specificatiile tehnice
Model contract

Achizitia de teste psihologice si vocaţionale
Invitatia de participare
Specificatiile tehnice
Model contract

 

Servicii de mentenanţă sisteme şi generator

Servicii de mentenanță pentru instalații de climatizare

Servicii revizie ascensoare si servicii RSVTI

Servicii de medicina muncii

Servicii de reparare și întreținere centrale termice și servicii de verificare și revizie a instalațiilor de furnizare a gazelor naturale

Achiziţie echipamente ERASMUS

Achiziţie echipamente SNSPA

Lucrări de reabilitare subsol cămin B2 din BD. Ficusului, Nr. 44, București

* Procedură anulată în baza art. 212 alin (1) lit. (a) din Legea 98 / 2016

 

Servicii medicale de medicina muncii

 

Servicii de mentenanță și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare prevăzute din sediul SNSPA – BD. Expozitiei, Nr. 30A, Sector 1, București

 

Servicii de mentenanță și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare prevăzute din sediul SNSPA – BD. Expozitiei, Nr. 30A, Sector 1, București

* A fost anulată ca urmare a neprezentării de oferte din partea agenților economici

 

Servicii de mentenanță și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare prevăzute din sediul SNSPA – BD. Expozitiei, Nr. 30A, Sector 1, București

* Clarificare

** Clarificare

 

Servicii de mentenanță și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare prevăzute din sediul SNSPA – BD. Expozitiei, Nr. 30A, Sector 1, București

* Procedură anulată în baza art. 212 alin (1) lit. (a) din Legea 98 / 2016â

 

Achiziție servicii de arhitectură de interior

 

Achiziție servicii de arhitectură de interior

* Procedură anulată în baza art. 209 alin (1) lit. c, coroborat cu alin (4) lit. b din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

 

Servicii de reparare și de întreținere centrale termice la sediile beneficiarului

 

Servicii auditare proiecte cu finanțare națională

 

Servicii de salubrizare pentru locațiile SNSPA

* Clarificare

 

Servicii de salubrizare pentru locațiile SNSPA

* Răspuns solicitare clarificare
** Procedură anulată în baza art. 209 alin (1) lit. c, coroborat cu alin (4) lit. b din ONG 34/2006

 

Servicii de medicina muncii pentru angajați

 

Achiziție abonamente la publicații periodice și ziare

 

Achiziție autoturisme

 

Revizie unități exterioare parter

 

Servicii tehnice de mentenanță sistem de climatizare HVAC

 

Servicii de auditare pentru proiectul POSDRU/156/1.2/G/140627

 

Invitație de participare la procedura de achiziție abonament sistem antiplagiat

 

Servicii de audit financiar extern proiect POSDRU /187/1.5/S/155589

 

Achiziție servicii de audit proiecte cu finanțare națională

 

Invitație de participare la procedura de atribuire de servicii de pază

* Clarificare – Anunt publicitate – 18033/18.08.2015 – 25.08.2015
** Clarificare – Anunt publicitate – 18033/18.08.2015 – 26.08.2015
*** Adresă Decizie CNSC
**** Decizie CNSC nr. 1735/C2/1915,1961
***** Contestaţie SC E MOL Security SRL
****** Contestaţie SIGOB Security SRL

Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget
Twitter