Achiziții publice

Achiziții publice

Anunțuri

Servicii de mentenanţă sisteme şi generator

Servicii de mentenanță pentru instalații de climatizare

Servicii revizie ascensoare si servicii RSVTI

Servicii de medicina muncii

Servicii de reparare și întreținere centrale termice și servicii de verificare și revizie a instalațiilor de furnizare a gazelor naturale

Achiziţie echipamente ERASMUS

Achiziţie echipamente SNSPA

Lucrări de reabilitare subsol cămin B2 din BD. Ficusului, Nr. 44, București

* Procedură anulată în baza art. 212 alin (1) lit. (a) din Legea 98 / 2016

 

Servicii medicale de medicina muncii

 

Servicii de mentenanță și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare prevăzute din sediul SNSPA – BD. Expozitiei, Nr. 30A, Sector 1, București

 

Servicii de mentenanță și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare prevăzute din sediul SNSPA – BD. Expozitiei, Nr. 30A, Sector 1, București

* A fost anulată ca urmare a neprezentării de oferte din partea agenților economici

 

Servicii de mentenanță și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare prevăzute din sediul SNSPA – BD. Expozitiei, Nr. 30A, Sector 1, București

* Clarificare

** Clarificare

 

Servicii de mentenanță și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare prevăzute din sediul SNSPA – BD. Expozitiei, Nr. 30A, Sector 1, București

* Procedură anulată în baza art. 212 alin (1) lit. (a) din Legea 98 / 2016â

 

Achiziție servicii de arhitectură de interior

 

Achiziție servicii de arhitectură de interior

* Procedură anulată în baza art. 209 alin (1) lit. c, coroborat cu alin (4) lit. b din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

 

Servicii de reparare și de întreținere centrale termice la sediile beneficiarului

 

Servicii auditare proiecte cu finanțare națională

 

Servicii de salubrizare pentru locațiile SNSPA

* Clarificare

 

Servicii de salubrizare pentru locațiile SNSPA

* Răspuns solicitare clarificare
** Procedură anulată în baza art. 209 alin (1) lit. c, coroborat cu alin (4) lit. b din ONG 34/2006

 

Servicii de medicina muncii pentru angajați

 

Achiziție abonamente la publicații periodice și ziare

 

Achiziție autoturisme

 

Revizie unități exterioare parter

 

Servicii tehnice de mentenanță sistem de climatizare HVAC

 

Servicii de auditare pentru proiectul POSDRU/156/1.2/G/140627

 

Invitație de participare la procedura de achiziție abonament sistem antiplagiat

 

Servicii de audit financiar extern proiect POSDRU /187/1.5/S/155589

 

Achiziție servicii de audit proiecte cu finanțare națională

 

Invitație de participare la procedura de atribuire de servicii de pază

* Clarificare – Anunt publicitate – 18033/18.08.2015 – 25.08.2015
** Clarificare – Anunt publicitate – 18033/18.08.2015 – 26.08.2015
*** Adresă Decizie CNSC
**** Decizie CNSC nr. 1735/C2/1915,1961
***** Contestaţie SC E MOL Security SRL
****** Contestaţie SIGOB Security SRL

Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget
Twitter