Achiziții publice

Achiziții publice

Anunțuri

Achiziția de echipamente IT în cadrul proiectului ROSE: Generația Z – Șanse pentru Toți (GenZ-ST), Acord de grant nr. 334/SGU/PV/IV din 22.06.2020
Invitație de participare
Contract
Specificații tehnice

 

Servicii medicale pentru testare periodică a personalului angajat pentru virusul COVID 19
Caiet de sarcini
Formulare
Invitație de participare
Contract

 

Serviciile de demolare, desfiintare, evacuarea si punerea in siguranta a vecinatatilor pentru corp C3 (magazie), din Str. Bacaloglu, Nr.2, Sector 2 conform proiectului D.T.A.D si a autorizatiei de desfiintare.
Caiet de sarcini
Formulare de licitație
Invitație de participare
Contract de execuție
Proiect de execuție

 

Anunț de atribuire contract Kit evaluare psihologică 180 studenți în cadrul subproiectului ROSE “Îmbunătățirea Oportunităților de Participare la Învățământul Universitar Experiențial și Nonformal în Facultatea de Administrație Publică (ExpertInAdmin)”

 

Anunț de atribuire privind câștigătorul pentru achiziția de bunuri – achiziția de echipamente IT pentru proiect ROSE: Îmbunătățirea Oportunităților de Participare la Învățământul Universitar Experiențial și Nonformal în Facultatea de Administrație Publică (ExpertInAdmin)
Acord de grant nr. 210/SG4/NC/II din 18.09.2019
Nr. ROSE-FAP 114/23.06.2020

 

Îmbunătățirea Oportunităților de Participare la Învățământul Universitar Experiențial și Nonformal în Facultatea de Administrație Publică (ExpertInAdmin)
Acord de grant nr. 210/SG4/NC/II din 18.09.2019
Cerere de ofertă pentru Kit evaluare psihologică pentru 180 de studenți
Specificații tehnice
Invitație de participare
Contract

 

Servicii de reparare și întreținere centrale termice si instalatiile aferente, sedii SNSPA
Contract
Caiet de sarcini
Formular
Invitație

Răspuns solicitare clarificare

 

Achiziție Consumabile instruire in cadrul proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi: NC/II
Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică
Titlul subproiectului: Îmbunătățirea Oportunităților de Participare la Învățământul Universitar Experiențial și Nonformal în Facultatea de Administrație Publică (ExpertInAdmin)
Acord de grant nr. 210/SG4/NC/II din 18.09.2019
Contract
Formular
Invitație

 

Achiziție Kit evaluare psihologică pentru 180 de studenți în cadrul proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi: NC/II
Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică
Titlul subproiectului: Îmbunătățirea Oportunităților de Participare la Învățământul Universitar Experiențial și Nonformal în Facultatea de Administrație Publică (ExpertInAdmin)
Acord de grant nr. 210/SG4/NC/II din 18.09.2019
Contract
Formular
Invitație

Răspuns solicitare clarificare

 

Achiziție produse IT pentru proiectul Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi: NC/II
Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică
Titlul subproiectului: Îmbunătățirea Oportunităților de Participare la Învățământul Universitar Experiențial și Nonformal în Facultatea de Administrație Publică (ExpertInAdmin)
Acord de grant nr. 210/SG4/NC/II din 18.09.2019
Contract
Formular
Invitație

 

Achiziții echipamente IT și licențe proiect ROSE – Acord de grant nr. 219/SGU/NC/II din 18.09.2019

Contract
Formular
Invitație

Anunț de atribuire Lot 1
Anunț de atribuire Lot 2
Anunț de atribuire Lot 3
Anunț de atribuire Lot 4

 

Anunț atribuire privind câștigătorul pentru achiziția de echipamente tipărire/copiere pentru proiect ROSE Îmbunătățirea Oportunităților de Participare la Învățământul Universitar Experiențial și Nonformal în Facultatea de Administrație Publică (ExpertInAdmin)

 

Răspuns clarificare achiziție multifuncțională proiect ROSE-FAP

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi: NC/II
Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică
Titlul subproiectului: Îmbunătățirea Oportunităților de Participare la Învățământul Universitar Experiențial și Nonformal în Facultatea de Administrație Publică (ExpertInAdmin)
Acord de grant nr. 210/SG4/NC/II din 18.09.2019

Contract
Formular
Invitație

 

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi Competitive pentru Universităţi – Centre de Învăţare
Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Titlul subproiectului: Creativitate și Excelență în Studiu, Integrare Academică și Socială – CESIAS@SNSPA
Acord de grant nr. 96/SGU/CI/II
Anunț de atribuire privind câștigătorul pentru achiziția de bunuri – achiziția de echipamente IT

 

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi Competitive pentru Universităţi – Centre de Învăţare
Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Titlul subproiectului: Creativitate și Excelență în Studiu, Integrare Academică și Socială – CESIAS@SNSPA
Acord de grant nr. 96/SGU/CI/II
Anunt de atribuire privind castigatorul pentru achizitia de echip. IT – Lot 1,3,4,5,9,10,11
Anunt de atribuire privind castigatorul pentru achizitia de echip. IT – Lot 2
Anunt de atribuire privind castigatorul pentru achizitia de echip. IT – Lot 8

 

Achizitia de echipamente IT – laptopu-uri necesare implementarii proiectului “Cercetator – antreprenor pe piata muncii in domeniile de specializare inteligenta (CERT – ANTREP)”, cod SMIS 2014:124708
Caiet de sarcini
Formulare
Invitație
Model de contract

 

Achiziția de echipamente IT și licente necesare implementării proiectului ”Cercetator — antreprenor pe piata muncii in domeniile de specializare inteligenta (CERT — ANTREP) ”, cod SMIS 2014:124708.
Caiet de sarcini
Formulare
Invitație
Model de contract

 

Achiziție computere portabile necesare bunei desfășurări a activităților în cadrul proiectului „INCLUZIUNE SI EGALITATE DE SANSE POST-2020 – Cadru strategic national de politica pentru incluziunea sociala si egalitatea de sanse post 2020”, cod SMIS 129157 SIPOCA 653
Caiet de sarcini
Formulare
Invitație
Model de contract

 

Erată caiet de sarcini privind achiziția de echipamente IT și licente necesare implementării proiectului ”Cercetator — antreprenor pe piata muncii in domeniile de specializare inteligenta (CERT — ANTREP) ”, cod SMIS 2014:124708

Achiziția de echipamente IT si licente necesare implementării proiectului ”Cercetator — antreprenor pe piata muncii in domeniile de specializare inteligenta (CERT — ANTREP) ”, cod SMIS 2014:124708, dată limită depunere ofertă: 14 octombrie 2019
Caiet de sarcini
Formulare
Invitație
Model de contract

 

 

Răspuns solicitare clarificare 11.09.2019

 

Anunț de atribuire privind câștigătorul pentru achiziția de bunuri achiziția de echipamente IT – Lot 1 și Lot 3

 

Anunț de atribuire privind câștigătorul pentru achiziția de bunuri achiziția de echipamente IT – Lot 4

 

 

Proiect privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi Competitive pentru Universităţi – Centre de Învăţare
Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Titlul subproiectului: Creativitate și Excelență în Studiu, Integrare Academică și Socială – CESIAS@SNSPA
Acord de grant nr. 96/SGU/CI/II
Finantat de: Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (MEN-UMPFE)
Perioada de implementare: 17 decembrie 2018 – 16 decembrie 2021 (36 luni)

Achiziția de echipamente IT-reluare procedură
Invitația de participare
Specificațiile tehnice
Model contract

 

 

Anunț de atribuire privind câștigătorul pentru achiziția de bunuri achiziția de echipamente de tipărire/ copiere

 

Proiect privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi Competitive pentru Universităţi – Centre de Învăţare
Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Titlul subproiectului: Creativitate și Excelență în Studiu, Integrare Academică și Socială – CESIAS@SNSPA
Acord de grant nr. 96/SGU/CI/II
Finantat de: Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă(MEN-UMPFE)
Perioada de implementare: 17 decembrie 2018 – 16 decembrie 2021 (36 luni)

Achiziția de echipamente IT-reluare procedură
Invitatia de participare
Specificatiile tehnice
Model contract

 

 

 

Anunț de atribuire privind câștigătorul pentru achiziția de bunuri achiziția de teste psihologice si vocaţionale – Proiect privind Învățământul Secundar (ROSE)

 

Servicii pentru campanie de publicitate la radio (înregistrare și difuzare spot radio) în cadrul proiectului  “Mind the Gap: EU Cohesion Policy helps Increasing the Quality of Life for the Citizens of Romania”/”Mind the Gap: Politica de Coeziune a UE contribuie la creșterea calității vieții pentru cetățenii României”

Invitație de participare
Caiet de sarcini
Model contract servicii
Formulare

 

Achiziția de echipamente de protecţie şi monitorizare a circulaţiei bunurilor – Proiect privind Învățământul Secundar (ROSE)

 

Servicii de creare de continut multimedia in vederea diseminarii in mediul on-line, pentru implementarea proiectului “Mind the Gap: EU Cohesion Policy helps Increasing the Quality of Life for the Citizens of Romania”/”Mind the Gap: Politica de Coeziune a UE contribuie la creșterea calității vieții pentru cetățenii României”.

 

Proiect privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi Competitive pentru Universităţi – Centre de Învăţare
Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Titlul subproiectului: Creativitate și Excelență în Studiu, Integrare Academică și Socială – CESIAS@SNSPA
Acord de grant nr. 96/SGU/CI/II
Finantat de: Ministerul Educaţiei Naţionale – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă(MEN-UMPFE)
Perioada de implementare: 17 decembrie 2018 – 16 decembrie 2021 (36 luni)

Achizitia de echipamente IT
Invitatia de participare
Specificatiile tehnice
Model contract

Achizitia de echipamentele tiparire/copiere
Invitatia de participare
Specificatiile tehnice
Model contract

Achizitia de echipamente de protecţie şi monitorizare a circulaţiei bunurilor
Invitatia de participare
Specificatiile tehnice
Model contract

Achizitia de teste psihologice si vocaţionale
Invitatia de participare
Specificatiile tehnice
Model contract

 

Servicii de mentenanţă sisteme şi generator

Servicii de mentenanță pentru instalații de climatizare

Servicii revizie ascensoare si servicii RSVTI

Servicii de medicina muncii

Servicii de reparare și întreținere centrale termice și servicii de verificare și revizie a instalațiilor de furnizare a gazelor naturale

Achiziţie echipamente ERASMUS

Achiziţie echipamente SNSPA

Lucrări de reabilitare subsol cămin B2 din BD. Ficusului, Nr. 44, București

* Procedură anulată în baza art. 212 alin (1) lit. (a) din Legea 98 / 2016

 

Servicii medicale de medicina muncii

 

Servicii de mentenanță și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare prevăzute din sediul SNSPA – BD. Expozitiei, Nr. 30A, Sector 1, București

 

Servicii de mentenanță și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare prevăzute din sediul SNSPA – BD. Expozitiei, Nr. 30A, Sector 1, București

* A fost anulată ca urmare a neprezentării de oferte din partea agenților economici

 

Servicii de mentenanță și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare prevăzute din sediul SNSPA – BD. Expozitiei, Nr. 30A, Sector 1, București

* Clarificare

** Clarificare

 

Servicii de mentenanță și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare prevăzute din sediul SNSPA – BD. Expozitiei, Nr. 30A, Sector 1, București

* Procedură anulată în baza art. 212 alin (1) lit. (a) din Legea 98 / 2016â

 

Achiziție servicii de arhitectură de interior

 

Achiziție servicii de arhitectură de interior

* Procedură anulată în baza art. 209 alin (1) lit. c, coroborat cu alin (4) lit. b din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

 

Servicii de reparare și de întreținere centrale termice la sediile beneficiarului

 

Servicii auditare proiecte cu finanțare națională

 

Servicii de salubrizare pentru locațiile SNSPA

* Clarificare

 

Servicii de salubrizare pentru locațiile SNSPA

* Răspuns solicitare clarificare
** Procedură anulată în baza art. 209 alin (1) lit. c, coroborat cu alin (4) lit. b din ONG 34/2006

 

Servicii de medicina muncii pentru angajați

 

Achiziție abonamente la publicații periodice și ziare

 

Achiziție autoturisme

 

Revizie unități exterioare parter

 

Servicii tehnice de mentenanță sistem de climatizare HVAC

 

Servicii de auditare pentru proiectul POSDRU/156/1.2/G/140627

 

Invitație de participare la procedura de achiziție abonament sistem antiplagiat

 

Servicii de audit financiar extern proiect POSDRU /187/1.5/S/155589

 

Achiziție servicii de audit proiecte cu finanțare națională

 

Invitație de participare la procedura de atribuire de servicii de pază

* Clarificare – Anunt publicitate – 18033/18.08.2015 – 25.08.2015
** Clarificare – Anunt publicitate – 18033/18.08.2015 – 26.08.2015
*** Adresă Decizie CNSC
**** Decizie CNSC nr. 1735/C2/1915,1961
***** Contestaţie SC E MOL Security SRL
****** Contestaţie SIGOB Security SRL

Like Us On Facebook
Facebook Pagelike Widget
Twitter