Anunțuri achiziții publice

SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII


Servicii de mentenanță preventivă și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare prevazute din sediul SNSPA - B-dul Expozitiei, 30 A, sector 1, Bucuresti


Servicii de mentenanță preventivă și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare prevazute din sediul SNSPA - B-dul Expozitiei, 30 A, sector 1, Bucuresti

free government home loans A fost anulata ca urmare a neprezentarii de oferte din partea agentilor economici.

http://drinkmarquis.com/pd/149/2639.html bad credit emergency loan

Servicii de mentenanță preventivă și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare prevazute din sediul SNSPA - B-dul Expozitiei, 30 A, sector 1, Bucuresti

4 sure loans ontario Clarificare

first bank and trust student loans

cooperative society loan interest rate Clarificare

http://debbiespellman.com/pb/233/4063.html gulf bank installment loans

Servicii de mentenanță preventivă și întreținerea sistemelor de securitate și de electroalimentare prevazute din sediul SNSPA - B-dul Expozitiei, 30 A, sector 1, Bucuresti

http://www.gorvalnsslott.se/pv/248/4231.html loans like risecredit Procedură anulată în baza art. 212 alin (1) lit. (a) din Legea 98 / 2016

payday loans pasadena tx

Achiziţie servicii de arhitectură de interior


Achiziţie servicii de arhitectură de interior

loans for fair credit canada Procedură anulată în baza art. 209 alin (1) lit. c, coroborat cu alin (4) lit. b din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

commercial office real estate loan rates

Servicii de reparare şi de întreţinere centrale termice la sediile beneficiarului


Servicii auditare proiecte cu finanţare naţională


 Servicii de salubrizare pentru locaţiile SNSPA


 Servicii de salubrizare pentru locaţiile SNSPA

http://annkempster.com/pt/283/4942.html personal loans covington la (Procedură anulată în baza art. 209 alin (1) lit. c, coroborat cu alin (4) lit. b din ONG 34/2006)


Servicii de medicina muncii pentru angajati


Achiziţie abonamente la publicaţii periodice şi ziare


Achiziţie autoturisme


Revizie unităţi exterioare parter


Servicii tehnice de mentenanță sistem de climatizare HVAC


Servicii de auditare pentru proiectul POSDRU/156/1.2/G/140627


 Invitație de participare la procedura de achiziție abonament sistem antiplagiat


Servicii de audit financiar extern proiect POSDRU /187/1.5/S/155589


Achiziții servicii de audit proiecte cu finanțare națională


Invitație de participare la procedura de atribuire de servicii pază

student loans credit cards