Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe