Rezultatul  concursului pentru ocuparea postului  de  expert IT şi sisteme de management de conţinut (S) în cadrul Direcției Informatice , pe perioadă determinată de 6 luni
Rezultatul final al concursului pentru ocuparea postului de ingrijitoare , pe perioadă determinată de 6 luni.
Interviul concursului se va sustine pe 05.01.2018 la ora 09.30, in strada Povernei  nr. 6.
Pagina 1 din 41