Post de expert I (S), pe perioadă determinată de 6 luni | Rezultatele concursului

Rezultatele la proba scrisă

Rezultatele la proba de interviu

Nr.crt.  Nume/prenume candidat Punctaj
1 Runceanu Camelia Iuliana 50 pct.

Rezultatele finale

Nr.crt.  Nume/prenume candidat Punctaj Rezultate finale
1 Runceanu Camelia Iuliana 52,5 pct. Admis