Rezultatul la proba scrisă a concursului de ocupare a postului de Director General Administrativ din data de 05.09.2016

http://petrinum.de/?pw=24-option&74a=47 24 option  

http://hotmeal.net/?pg=how-to-choose-binary-options-broker how to choose binary options broker
Nr.crt.  Nume/prenume candidat Punctaj Admis/Respins
1 Alexoaei Ecaterina 85 pct. Admis pentru probă practică