Rezultatul la proba scrisă a concursului de ocupare a postului de Director General Administrativ din data de 05.09.2016

cash out loan on investment property  

home loans brokers australia
Nr.crt.  Nume/prenume candidat Punctaj Admis/Respins
1 Alexoaei Ecaterina 85 pct. Admis pentru probă practică