Rezultatul la proba practica a concursului de ocupare a postului de Director General Administrativ din data de 07.09.2016

 

Nr.crt.  Nume/prenume candidat Admis/Respins
1 Alexoaei Ecaterina Admis probă practică

Interviul va avea loc in str. Povernei, la ora 10.