Rezultatul la proba interviu a concursului de ocupare a postului de Director General Administrativ din data de 08.09.2016

 

Nr.crt.  Nume/prenume candidat Punctaj Admis/Respins
1 Alexoaei Ecaterina 96,3 pct. Admis