Rezultatul final al concursului de ocupare a postului de Director General Administrativ

community first personal loan calculator  

http://www.thoughtden.co.uk/pd/249/4343.html horses for loan manchester area
Nr.crt.  Nume/prenume candidat Punctaj Admis/Respins
1 Alexoaei Ecaterina 90,4 pct. Admis